Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament MDTTC September Open
Date: - 09/21/1997
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2044
Post Tournament Rating: 2024


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Benedict, Lorin
4972 0 0 vs
Xiao, Han 1819
Shankar, Vidya
15201 0 0 vs
Prakash, Kesh 851
Xiao, Han
1819 0 7 vs
Quaye, Solomon 2329
Xiao, Han
1819 0 13 vs