Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament Meiklejohn Nat'l Seniors TTT
Date: - 06/08/1997
Player: Tong Sheng Jack Huang
Pre Tournament Rating: 2632
Post Tournament Rating: 2638


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Huang, Tong Sheng 59863
Chui, Lim Ming
4885 0 0 vs
Huang, Tong Sheng 59863
Liu, Hui Yuan
2369 0 1 vs
Huang, Tong Sheng 59863
Liu, Hui Yuan
2369 0 1 vs
Huang, Tong Sheng 59863
Malek, Attila
8005 0 2 vs
Huang, Tong Sheng 59863
Malek, Attila
8005 0 2 vs
Huang, Tong Sheng 59863
Mojaverian, Parviz
8429 0 0 vs
Huang, Tong Sheng 59863
Ukapatayasakul, Bill
10729 0 0 vs