Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament MdTTC May Open
Date: - 05/25/1997
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 1844
Post Tournament Rating: 1827


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Benedict, Lorin
4972 0 3 vs
Xiao, Han 1819
Dudley, Austin
11470 12, -16, 15 0 vs
Xiao, Han 1819
Ebron, Carlos Donnell
5540 0 5 vs
Xiao, Han 1819
Ebron, Carlos Donnell
5540 0 5 vs
Xiao, Han 1819
Liu, Charlene Xiaoying
51422 0 7 vs
Xiao, Han 1819
Liu, Charlene Xiaoying
51422 0 7 vs
Xiao, Han 1819
Sun, Li-Teh
59444 0 2 vs
Heisler, Michael 6560
Xiao, Han
1819 0 1 vs
McCabe, Richard S. 58658
Xiao, Han
1819 0 45 vs