Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament NTTC October Open
Date: - 10/06/1996
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 1836
Post Tournament Rating: 1830


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Kovac, Paul
32852 0 2 vs
Xiao, Han 1819
Waters, Julian
64292 0 2 vs
Guidace, Francis 6301
Xiao, Han
1819 0 10 vs