Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament 1996 Jr. Nationals
Date: - 08/07/1996
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 1664
Post Tournament Rating: 1628


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Clemmons, Joseph C.
1364 0 0 vs
Xiao, Han 1819
Coste, Santiago
7576 0 0 vs
Xiao, Han 1819
Grismore, Michael
64618 0 8 vs
Xiao, Han 1819
Grove, Justin
4348 0 0 vs
Xiao, Han 1819
Hazinski, Mark
915 0 6 vs
Xiao, Han 1819
Scott, Sam
144 0 0 vs
Xiao, Han 1819
Smith, Demetrius
10687 0, 1 0 vs
Malek, Auria 1894
Xiao, Han
1819 0 50 vs