Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament Potomac Spring Open
Date: - 04/28/1996
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 1591
Post Tournament Rating: 1603


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Hiratsuka, Jon
49174 0 4 vs
Xiao, Han 1819
Lin, Hsien-Tang
6112 9, 15 7 vs
Xiao, Han 1819
Liou, Yeong
3752 0 7 vs
Xiao, Han 1819
Lotstein, Herman
55799 0 0 vs
Xiao, Han 1819
Orfield, Dan
2924 0 0 vs
Riddick, Frank 33093
Xiao, Han
1819 0 6 vs