Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament US Open Team Championships
Date: - 11/26/1995
Player: Tong Sheng Jack Huang
Pre Tournament Rating: 2645
Post Tournament Rating: 2656


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Huang, Tong Sheng 59863
Cretu, Razvan
62294 0 10 vs
Huang, Tong Sheng 59863
Dattel, Barry
5221 0 1 vs
Huang, Tong Sheng 59863
Fernandez, David
57949 0 1 vs
Huang, Tong Sheng 59863
Hyatt, Michael
54444 0 5 vs
Huang, Tong Sheng 59863
Kamkar-Parsi, Homayoun
6838 13, 12 1 vs
Huang, Tong Sheng 59863
Liu, Kurt
2545 0 1 vs
Huang, Tong Sheng 59863
May, Derek
8144 0 1 vs
Huang, Tong Sheng 59863
Nelson, Jay
12141 0 0 vs
Huang, Tong Sheng 59863
Nunes, Thomas
52272 0 0 vs
Huang, Tong Sheng 59863
Reed, Barney
44775 0 2 vs
Huang, Tong Sheng 59863
Tannehill, John
10466 0 0 vs
Huang, Tong Sheng 59863
Williams, David
57747 0 0 vs
Norberg, Thomas 6871
Huang, Tong Sheng
59863 15, 12 7 vs
Syed, Matthew 649
Huang, Tong Sheng
59863 0 4 vs