Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament NTTC October Open
Date: - 10/29/1995
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 1560
Post Tournament Rating: 1518


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Aker, Ray
305 0 0 vs
Xiao, Han 1819
Hammersmith, Joel
1288 0 0 vs
Anderson, John 65172
Xiao, Han
1819 0 4 vs
Lee, Donald 53331
Xiao, Han
1819 0 3 vs
Shank, Jeff 2638
Xiao, Han
1819 0 25 vs
Williams, Charles 49598
Xiao, Han
1819 0 10 vs