Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament 2022 US National TT Championships Washington State Qualifier
Date: 04/09/2022 - 04/10/2022
Player: Jiwei Xia
Pre Tournament Rating: 2627
Post Tournament Rating: 2628
How was this rating calculated?


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xia, Jiwei (2627) 86921
Li, Nan
 (
1974
)
219450 Open Singles 8,10,3 0 vs
Xia, Jiwei (2627) 86921
O'Neal, Anthony
 (
1703
)
70367 Open Singles 2,3,3 0 vs
Xia, Jiwei (2627) 86921
Yu, Changtiaorap
 (
1574
)
271036 Open Singles-Prelims 2,3,3 0 vs
Xia, Jiwei (2627) 86921
Li, Bill
 (
2045
)
1174695 Open Singles-Quarters 3,2,3 0 vs
Xia, Jiwei (2627) 86921
Yan, Ziqi
 (
2206
)
271136 Open Singles-Semis 7,6,9 0 vs
Xia, Jiwei (2627) 86921
Qi, Paul Zhenyu
 (
2391
)
1166478 Open Singles-Finals 18,10,-10,10 1 vs