Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament Westchester 2021 October Open
Date: 10/30/2021 - 10/31/2021
Player: Richard A. Dewitt
Pre Tournament Rating: 2173
Post Tournament Rating: 2158


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Dewitt, Richard (2173) 47261
Chen, Xianzhong
 (
1868
)
25249 Under 2200 RR 8, 9,-7, 6 0 vs
Dewitt, Richard (2173) 47261
Lewis, Kevin
 (
1864
)
221342 Under 2200 RR 9, 6, 2 0 vs
Dewitt, Richard (2173) 47261
Feng, Jackie
 (
2032
)
70467 Under 2200 SE Round 2 5, 7, 4 2 vs
Dewitt, Richard (2173) 47261
Johnson, Cory
 (
2052
)
29085 Under 2200 SE Round 3 11,-11, 6, 6 3 vs
Hopkins, Steve (2084) 39735
Dewitt, Richard
 (
2173
)
47261 Under 2200 SE Round 4 9, 10, 8 20 vs