Simply Compete Logo
for

Match ResultsTournament 2021 Charlotte TTC Open Tournament Series - July
Date: 07/24/2021 - 07/24/2021


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Beckner, Ryan (
 
)
95309
Ogundipe, Femi
 (
1672
)
27953 Open Singles RR 6,-9,5,4 10 vs
El Boubou, Rachid (2442) 92375
Beckner, Ryan
 (
 
)
95309 Open Singles RR 3,5,5 0 vs
El Boubou, Rachid (2442) 92375
Ogundipe, Femi
 (
1672
)
27953 Open Singles RR 4,4,4 0 vs
Beckner, Ryan (
 
)
95309
Patchigolla, Sreyas
 (
 
)
1172004 Open Singles RR 4,6,4 0 vs
Ogundipe, Femi (1672) 27953
Patchigolla, Sreyas
 (
 
)
1172004 Open Singles RR 1,7,4 0 vs
El Boubou, Rachid (2442) 92375
Patchigolla, Sreyas
 (
 
)
1172004 Open Singles RR 3,2,4 0 vs
Gonda, Steven (
 
)
256629
Gomez, Elias
 (
1848
)
64678 Open Singles RR 6,-6,10,9 35 vs
Jimenez, Richardo (
 
)
78760
Gonda, Steven
 (
 
)
256629 Open Singles RR 4,6,3 0 vs
Jimenez, Richardo (
 
)
78760
Gomez, Elias
 (
1848
)
64678 Open Singles RR 10,3,7 0 vs
Gonda, Steven (
 
)
256629
Brendon, John
 (
1073
)
264705 Open Singles RR 5,8,7 0 vs
Gomez, Elias (1848) 64678
Brendon, John
 (
1073
)
264705 Open Singles RR 7,7,7 0 vs
Jimenez, Richardo (
 
)
78760
Brendon, John
 (
1073
)
264705 Open Singles RR 11,7,5 0 vs
Britt, Nathan (1786) 229850
Flickinger, Tyler
 (
1557
)
229647 Open Singles RR 8,9,-8,-8,7 1 vs
Wang, Steve (2274) 79101
Flickinger, Tyler
 (
1557
)
229647 Open Singles RR 3,4,2 0 vs
Wang, Steve (2274) 79101
Britt, Nathan
 (
1786
)
229850 Open Singles RR 2,2,4 0 vs
Flickinger, Tyler (1557) 229647
Zhou, Ethan
 (
845
)
269593 Open Singles RR 8,5,12 0 vs
Britt, Nathan (1786) 229850
Zhou, Ethan
 (
845
)
269593 Open Singles RR 1,6,5 0 vs
Wang, Steve (2274) 79101
Zhou, Ethan
 (
845
)
269593 Open Singles RR 4,4,4 0 vs
Hitchner, Steven (1726) 1525
Asson, David
 (
1480
)
71198 Open Singles RR 8,10,-7,-9,6 0 vs
Smith, Cameron (2170) 82859
Asson, David
 (
1480
)
71198 Open Singles RR 3,1,10 0 vs