Simply Compete Logo
for

Match ResultsTournament Tokyo Prep II
Date: 05/12/2021 - 05/12/2021


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Zhou, Xin (2733) 81817
Liu, Dan
 (
2607
)
85814 2,2,-8,4 3 vs
Tao, Wenzhang (2775) 87343
Kumar, Nikhil
 (
 
)
84326 11,9,-8,-5,8 8 vs
Zhou, Xin (2733) 81817
Tao, Wenzhang
 (
2775
)
87343 8,8,-8,-6,6 13 vs
Kumar, Nikhil (
 
)
84326
Liu, Dan
 (
2607
)
85814 6,4,7 2 vs