Match ResultsTournament SpinBlock November Open 2020 - Giant Round Robin
Date: 11/14/2020 - 11/14/2020


Winner Loser Event Score +/- Head to Head
Name USATT# Name USATT#
Hansen, Mark (
 
)
1167928
Azrak, Kareem
 (
1143
)
269633 Under 1400 RR 9,10,-6,12 7 vs
Ng, Gary (1159) 230156
Hansen, Mark
 (
 
)
1167928 Under 1400 RR 9,-7,-7,12,12 8 vs
Hansen, Mark (
 
)
1167928
Boerger, Peter
 (
839
)
43163 Under 1400 RR 6,8,4 0 vs
Hansen, Mark (
 
)
1167928
Maul, Bridget
 (
722
)
229627 Under 1400 RR 3,4,5 0 vs
Hansen, Mark (
 
)
1167928
Smith, Quinton
 (
463
)
223248 Under 1400 RR 1,4,4 0 vs
Hansen, Mark (
 
)
1167928
Hills, Lionel
 (
885
)
1170650 Under 1400 RR 4,8,5 0 vs
Hansen, Mark (
 
)
1167928
Negi, Pankaj
 (
1114
)
264919 Under 1400 RR 8,8,-8,-8,5 6 vs
Hansen, Mark (
 
)
1167928
Catherine, Ambroise
 (
780
)
269701 Under 1400 RR 5,5,7 0 vs
Hansen, Mark (
 
)
1167928
Negi, Hardik
 (
751
)
264920 Under 1400 RR 7,8,9 0 vs
Azrak, Kareem (1143) 269633
Ng, Gary
 (
1159
)
230156 Under 1400 RR 9,-12,8,-7,6 10 vs
Azrak, Kareem (1143) 269633
Boerger, Peter
 (
839
)
43163 Under 1400 RR -7,5,12,5 0 vs
Azrak, Kareem (1143) 269633
Maul, Bridget
 (
722
)
229627 Under 1400 RR 3,9,5 0 vs
Azrak, Kareem (1143) 269633
Smith, Quinton
 (
463
)
223248 Under 1400 RR 9,4,2 0 vs
Hills, Lionel (885) 1170650
Azrak, Kareem
 (
1143
)
269633 Under 1400 RR 12,-10,-7,6,11 50 vs
Negi, Pankaj (1114) 264919
Azrak, Kareem
 (
1143
)
269633 Under 1400 RR 2,5,3 10 vs
Azrak, Kareem (1143) 269633
Catherine, Ambroise
 (
780
)
269701 Under 1400 RR 7,4,7 0 vs
Azrak, Kareem (1143) 269633
Negi, Hardik
 (
751
)
264920 Under 1400 RR 2,14,4 0 vs
Ng, Gary (1159) 230156
Boerger, Peter
 (
839
)
43163 Under 1400 RR 9,3,9 0 vs
Ng, Gary (1159) 230156
Maul, Bridget
 (
722
)
229627 Under 1400 RR 9,7,5 0 vs
Ng, Gary (1159) 230156
Smith, Quinton
 (
463
)
223248 Under 1400 RR 2,4,11 0 vs