Simply Compete Logo
for

Match ResultsTournament OCTTA- JULY 2019 OPEN
Date: 07/20/2019 - 07/21/2019


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Zhang, Xiang Jing (2680) 89338
Pham, Hoang
 (
2025
)
82354 Open Singles RR 3,5,-5,9 0 vs
Zhang, Xiang Jing (2680) 89338
Abenojar, Albert
 (
2018
)
219420 Open Singles RR 8,7,5 0 vs
Pham, Hoang (2025) 82354
Abenojar, Albert
 (
2018
)
219420 Open Singles RR 9,9,5 8 vs
Tian, Ye (2567) 95248
Chen, Steven
 (
1923
)
90786 Open Singles RR 5,6,8 0 vs
Molla, Zaman (2495) 77031
Chang, Dylan
 (
 
)
79415 Open Singles RR 6,6,6 0 vs
Molla, Zaman (2495) 77031
Ha, Thomas
 (
1865
)
82297 Open Singles RR 6,6,6 0 vs
Chang, Dylan (
 
)
79415
Ha, Thomas
 (
1865
)
82297 Open Singles RR 6,6,6 0 vs
Hershey, Robert (1930) 70184
Hejazi, Alireza
 (
2113
)
63010 Open Singles RR -7,7,-10,6,5 35 vs
Dinh, Tri H. (2217) 49435
Pham, Tung
 (
2392
)
93480 Open Singles RR 7,12,6 35 vs
Pham, Tung (2392) 93480
Lucar, Rodolfo
 (
 
)
229643 Open Singles RR 7,8,7 0 vs
Dinh, Tri H. (2217) 49435
Lucar, Rodolfo
 (
 
)
229643 Open Singles RR 6,7,6 0 vs
Nguyen, Preston Ha Trun (2311) 29200
Zeng, David Heng-Wah
 (
 
)
72526 Open Singles RR 10,-9,6,8 5 vs
Nguyen, Preston Ha Trun (2311) 29200
Lothringer, Kenneth
 (
 
)
1166376 Open Singles RR 0,3,2 3 vs
Zeng, David Heng-Wah (
 
)
72526
Lothringer, Kenneth
 (
 
)
1166376 Open Singles RR 5,1,1 6 vs
Le Md, Tuan Dai (2273) 47064
Beyranvand, Kian
 (
 
)
93552 Open Singles RR -3,9,9,7 4 vs
Le Md, Tuan Dai (2273) 47064
Hunt, Charles
 (
 
)
264940 Open Singles RR 3,1,7 0 vs
Beyranvand, Kian (
 
)
93552
Hunt, Charles
 (
 
)
264940 Open Singles RR 7,7,7 0 vs
Shahnazari, Robert (2196) 10437
Couyoumjian, Kobe
 (
2259
)
95668 Open Singles RR 7,-5,-9,9,4 16 vs
Couyoumjian, Kobe (2259) 95668
Hong, Aden
 (
 
)
1166373 Open Singles RR 3,2,7 5 vs
Shahnazari, Robert (2196) 10437
Hong, Aden
 (
 
)
1166373 Open Singles RR 4,7,6 8 vs