Simply Compete Logo
for

Match ResultsTournament 2019 Meiklejohn North American Seniors Open
Date: 05/30/2019 - 05/30/2019


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Lok, Chui-Chu (967) 91890
Rocha, Tisha
 (
 
)
1165605 Under 1000 RR 8,5,6 2 vs
Lok, Chui-Chu (967) 91890
Kochman, Pamela
 (
 
)
1165602 Under 1000 RR 6,-8,2,8 0 vs
Rocha, Tisha (
 
)
1165605
Kochman, Pamela
 (
 
)
1165602 Under 1000 RR 5,3,7 0 vs
Chang, Atsuko (
 
)
217059
Fairlie, Lyndelle
 (
853
)
1165599 Under 1000 RR 8,4,3 2 vs
Chang, Atsuko (
 
)
217059
Koltnow, Marc
 (
 
)
1165776 Under 1000 RR 3,4,7 4 vs
Koltnow, Marc (
 
)
1165776
Fairlie, Lyndelle
 (
853
)
1165599 Under 1000 RR -8,14,6,7 4 vs
Wong, Clement (
 
)
1165613
Speisman, Berta
 (
887
)
71676 Under 1000 RR 1,3,5 6 vs
Wong, Clement (
 
)
1165613
Bassi, Maurizio
 (
 
)
1165775 Under 1000 RR 8,7,-7,-8,8 7 vs
Bassi, Maurizio (
 
)
1165775
Speisman, Berta
 (
887
)
71676 Under 1000 RR 2,3,3 7 vs
Short, Steve (
 
)
16489
Tam, Mabel
 (
 
)
223515 Under 1000 RR -9,8,-5,8,9 6 vs
Singer, Stuffy (1163) 250233
Short, Steve
 (
 
)
16489 Under 1000 RR 0,10,9 1 vs
Short, Steve (
 
)
16489
Zolly, Mary
 (
 
)
1165778 Under 1000 RR 8,7,6 6 vs
Singer, Stuffy (1163) 250233
Tam, Mabel
 (
 
)
223515 Under 1000 RR 10,1,4 0 vs
Tam, Mabel (
 
)
223515
Zolly, Mary
 (
 
)
1165778 Under 1000 RR 7,3,1 8 vs
Singer, Stuffy (1163) 250233
Zolly, Mary
 (
 
)
1165778 Under 1000 RR 1,3,5 0 vs
Hauer, Leonard (1663) 6503
Eisenberg, Howie
 (
 
)
95009 Over 80 RR 5,6,10 0 vs
Hauer, Leonard (1663) 6503
Pearson, Fred
 (
 
)
87795 Over 80 RR 4,2,2 0 vs
Eisenberg, Howie (
 
)
95009
Pearson, Fred
 (
 
)
87795 Over 80 RR 7,3,2 5 vs
Troppmann, Viktor (1307) 49728
Kanekar, Suresh
 (
1243
)
7773 Over 80 RR -1,7,6,-9,8 5 vs
Troppmann, Viktor (1307) 49728
Keely, Robert
 (
 
)
12861 Over 80 RR 5,6,3 3 vs