Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament 2009 US Nationals
Date: - 12/19/2009
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2594
Post Tournament Rating: 2596


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Leach, John
14678 6, 7, -10, 7 1 vs
Xiao, Han 1819
Mcqueen, Jim
8260 12, 8, 8 0 vs
Xiao, Han 1819
Yao, Alexander
26813 -6, 10, 8, 9, 8 1 vs