View Matches
 
  -- Not current member or subscriber.
Name USATT# Begin Rating End Rating +/-
Hazinski, Mark 915 2554 2650 96
Xiao, Han 1819
 
 
 
Chu, David 4872 2035 2033 -2
Wang, Heather 5935 2161 2193 32
Dubina, Samson 9051 2486 2473 -13
Cochran, Joseph 10130
 
 
 
Shahnazari, Robert 10437 2278 2243 -35
Therriault, James 10533 2200 2198 -2
Fan, Yiyong 12234
 
 
 
Hugh, Judy 14203 2341 2301 -40
Hugh, Adam 14204 2593 2588 -5
Wang, Timothy 18537 2595 2596 1
Lu, Guo Hui 23538 2394 2381 -13
Doverman, Richard 24747
 
 
 
Hsing, Ariel 27628
 
 
 
Zhang, Yahao 31038 2492 2492 0
Zhang, Lily 31126 2486 2481 -5
Wu, Erica 32039 2255 2295 40
Hwang, Ellen 32747
 
 
 
Landers, Michael 33676 2505 2518 13