View Matches
 
  -- Not current member or subscriber.
Name USATT# Begin Rating End Rating +/-
Aberin, Celso 1903 996 948 -48
Aboushanab, Ashraf 25834
 
 
 
Acopiado, Rodil 27624 1752 1711 -41
Adelman, Mark 6972
 
 
 
Adoremos, Wilhelm 33473
 
 
 
Agarwal, Vineet 60073
 
 
 
Alamina, Louis 20580 1611 1611 0
Albright, Ronald 38008 1586 1617 31
Aligaen, Tisoy 22468
 
 
 
Allen, John 3836 2204 2221 17
Altman, Vladimir 64147 2096 2106 10
Alto, Don 22496
 
 
 
Alto, Earl James 22497 2137 2205 68
Alto, John James 30755 875 1186 311
Alvarez, Ann 48678 2095 2076 -19
Ambrose, Kevin 16078
 
 
 
Amoury, Gloria 3879
 
 
 
Amrhein, Tim 65454
 
 
 
An, Thomas 28277
 
 
 
Andrzejewska, Danuta 58353 1831 1850 19