View Matches
 
  -- Not current member or subscriber.
Name USATT# Begin Rating End Rating +/-
Adams, Steve 58456 1635 1665 30
Bagal, Vihan 273132 498 500 2
Bailey, Asquith 24096 1765 1756 -9
Banala, Pradyun 1176627 298 447 149
Brito, Pedro 98187
 
 
 
Cash, Dayman 216467 1634 1626 -8
Chai, Xuedong 267640 0 1074
Chen, Jiaming 1179571 0 91
Chen, Jinchang 96180 1850 1862 12
Chen, John 276733 0 342
Chen, Lewis 271317
 
 
 
Chen, Wesley 272976 361 355 -6
de Maistre, Louis 276623 0 298
Feng, Jingfan 219191 2041 2033 -8
Galvankar, Mohit 1169920
 
 
 
Gao, Yuanzhi 274736 1439 1435 -4
Gong, Leiping 275466 315 361 46
Guo, Jiacen 1179572 0 1976
Hiremani, Shloak 270305 1602 1602 0
Hsu, Richard 275021 0 1141