View Matches
 
  -- Not current member or subscriber.
Name USATT# Begin Rating End Rating +/-
Kalantari, Hannah 1170755 75 75 0
Kalapatapu, Surya 263733 234 274 40
Kanagaraj, Balamurugan 231598 624 621 -3
Kasichainula, Anagha 256682 1030 990 -40
Kasichainula, Revant 98253 2125 2173 48
Ke, Tiffany 89217 2299 2301 2
Khinvasara, Arnav 96746 2086 2123 37
Khinvasara, Tushar 229438 900 872 -28
Kim, Tae-Hyun 86341 1762 1758 -4
Krishna, Medha 218837 1918 1845 -73
Krishnan, Ananda 82236 2077 2071 -6
Krishnaprasad, Shrirang 269745 312 420 108
Kumar, Nishi 95292 1704 1626 -78
Kundu, Subham 129285 2191 2208 17
Lai, Michael 216722 970 970 0
Lam, Tiffany 96513 2171 2148 -23
Lei, Kou 1165420 2810 2816 6
Leonard, Brooks 85963 1499 1355 -144
Leslie, Josh 1168373 141 118 -23
Ley, Dylan Joshua 98041 1894 1840 -54