View Matches
 
  -- Not current member or subscriber.
Name USATT# Begin Rating End Rating +/-
Xu, Rhoy 1172399 0 298
Ying, Yuyang 90630 2038 2016 -22
Young, Terry 9784 2076 2077 1
Yu, Nolan 220190 2024 2012 -12
Yu, Thomas 62089 2254 2237 -17
Zarehbin, Aziz 91906 2504 2471 -33
Zarehbin, Kai 91905 2339 2319 -20
Zhang, Ewan 264897 109 117 8
Zhang, Hanyao 1165422 1411 1634 223
Zhang, Joe 1165421 862 1452 590
Zhang, Tianrui 1167100 2584 2574 -10
Zhang, Yuanlei 1167098 1260 1345 85
Zhang, Zoe 264512 325 281 -44
Zheng, Pu 96858 2560 2559 -1
Zhu, Minhua 215008 1789 1789 0