View Matches
 
  -- Not current member or subscriber.
Name USATT# Begin Rating End Rating +/-
Wang, Yutian 86990 2575 2531 -44
Wong, Luke 219958 1204 1453 249
Wu, Brian 223599 1781 1773 -8
Xu, Peter 1171805 0 784
Yang, Adrian 97893 2227 2228 1
Yang, Riley 219365 1776 1773 -3
Yatvitskiy, Stephen 94739 2085 2021 -64
Yau, Celina 250224 814 1156 342
Ye, Jiwen 270715 0 400
Ye, Lina 98151 942 1126 184
Zhang, Kai 86637 2676 2678 2
Zhou, Jayden 88299 2522 2529 7