View Matches
 
  -- Not current member or subscriber.
Name USATT# Begin Rating End Rating +/-
Zou, Arnold 249951 0 45
Zheng, Bixia 263913 0 179
Zhang, Zoe 264512 0 2
Desai, Aarav 269570 0 0
Liang, Zi 269845 0 1533
Chen, Michelle 270340 0 1545
Chen, Caillou 270341 0 910
Wang, Kuan-Wen 270561 0 545
Bei, Yijie 1171727 0 1021
Huang, Andrew 1171728 0 521
Xu, Bo 1171729 0 586
Yao, Wesley 1171730 0 0
Zhou, Yunhong 1171731 0 739
Desai, Tanvi 1169576 4 0
Chen, Conner 1168206 11 250 239
Jain, Pranay 1171285 12 11 -1
Woo, Riley 1168383 53 71 18
Rao, Aneeka 1171289 57 84 27
Krishnaprasad, Shrirang 269745 58 243 185
Zhang, Ewan 264897 79 80 1