View Matches
 
  -- Not current member or subscriber.
Name USATT# Begin Rating End Rating +/-
Akhlaghpasand, Mohammadreza 77033 2538 2539 1
Butler, Jimmy 4594 2585 2601 16
Fanny, Kokou 201542 2476 2464 -12
Friend, Chance 31426 2504 2496 -8
Godhwani, Aditya 82768 2408 2400 -8
Hazin, Jeremy 83006 2626 2624 -2
Lebaka, Nishant 220808 2257 2257 0
Lebaka, Sushant 220809 2381 2383 2
Leibovitz, Tahl 59922 2366 2354 -12
Levinski, Mishel 87134 2604 2596 -8
Li, Jian 96257 2548 2581 33
Liang, Jishan 86560 2650 2653 3
Liu, Dan 85814 2603 2595 -8
Liu, Juan 73290
 
 
 
Lyu, Boliang 215368 2518 2507 -11
Wang, Huijing 77160 2531 2526 -5
Wei, Dianren 212195 2551 2540 -11
Zhang, Kai 86637 2658 2675 17
Zhang, Lily 31126 2606 2607 1
Zhou, Xin 81817 2749 2762 13