View Matches
 
  -- Not current member or subscriber.
Name USATT# Begin Rating End Rating +/-
kopp, Alexander 270266 0 657
Ledoux, Cameron 1171380 0 705
Gao, Zixuan 270207 0 699
Fincher, Joshua 1171379 0 725
Pathomsiri, Nawanont 1171381 0 595
Zhang, Mingyan 219649 252 1030 778
Russo, Denise 266501 607 603 -4
Dotson, Daniel 219388 612 605 -7
Sun, William 230594 802 891 89
Jia, Qiuyi 263263 919 1005 86
Shen, Allen 270203 965 990 25
Gao, Min 270244 1043 1500 457
Jimeno, Jay 1168131 1058 1092 34
Allison, Blake 220699 1078 997 -81
Yu, Frank 218363 1127 1127 0
Pirumyan, George 223924 1135 1320 185
Fong, Youyi 79840 1169 1113 -56
Graham, Alfred 1167109 1251 1213 -38
Berdiel, Armando 263897 1266 1131 -135
Zheng, Yuetong 230104 1314 1351 37