View Matches
 
  -- Not current member or subscriber.
Name USATT# Begin Rating End Rating +/-
Akhlaghpasand, Shahin 77033 2545 2538 -7
Alguetti, Adar 83381 2574 2581 7
Alguetti, Sharon 83383 2634 2642 8
Bai, William 81300 2492 2486 -6
Butler, Jimmy 4594 2537 2539 2
Ebuen, Jon 22066 2561 2566 5
Ekholm, Matilda 1169149 2590 2597 7
Fanny, Kokou 201542 2481 2476 -5
Friend, Chance 31426 2504 2511 7
Kohatsu, Massao 219617 2575 2550 -25
Kumar, Nikhil 84326
 
 
 
Levinski, Mishel 87134 2559 2552 -7
Li, Jian 96257 2557 2550 -7
Li, Kewei 89053 2574 2581 7
Li, Ted 89340 2539 2531 -8
Liang, Jishan 86560 2635 2637 2
Lin, Jiaqi 230877 2442 2438 -4
Liu, Dan 85814 2594 2601 7
Liu, Juan 73290 2644 2636 -8
Lyu, Boliang 215368 2505 2518 13