View Matches
 
  -- Not current member or subscriber.
Name USATT# Begin Rating End Rating +/-
Hutchins-Knowle, Brian 62550 1781 1780 -1
Iyer, Aditya 928110
 
 
 
Jain, Nimish 222485
 
 
 
Jindal, Priyan 90352 2162 2138 -24
Johnson, Mark 26863 1395 1368 -27
Joshi, Mahesh 218993
 
 
 
Joshi, Mihir 219732
 
 
 
Joshi, Saahil 218462 1864 1883 19
Kankipati, Ajay 1165423
 
 
 
Kannan, Sarika 1168382 96 696 600
Kasichainula, Anagha 256682 0 717
Kasichainula, Revant 98253 2119 2129 10
Kaundinya, Sridhar 217521
 
 
 
Keading, Kent 19938
 
 
 
Kerai, Nachiket 221474
 
 
 
Khatibi, Alireza 214915 2072 2059 -13
Khinvasara, Tushar 229438 1025 1018 -7
Kochar, Manant 229837 1740 1648 -92
Krishnan, Ananda 82236 2096 2077 -19
Kundu, Subham 129285 2296 2295 -1