View Matches
 
  -- Not current member or subscriber.
Name USATT# Begin Rating End Rating +/-
Agrawal, Arnav 219375
 
 
 
Akerman, David 30223
 
 
 
Alamuthu, Akash 89640
 
 
 
Amayo, Ricardo 89273 1623 1617 -6
An, Thomas 81583 1494 1350 -144
Anand, Akash 218227
 
 
 
Anand, Gautam 84319 2064 2025 -39
Anand, Mridula 203037 1043 1034 -9
Arivazhakan, Mahadevan 97451 1361 1388 27
Avvari, Krishnateja 72387 2615 2618 3
Badri, Achyut 219239
 
 
 
Badri, Akshara 219240 0 0
Bai, William 81300 2359 2358 -1
Bajpai, Isha 96508 1494 1494 0
Balebail, Tejas 98245
 
 
 
Bellulli Amarnath, Sharath 97005
 
 
 
Bhaidasna, Praful 70410
 
 
 
Bharadwaj, Sudhanva 89650
 
 
 
Bhartia, Saurabh 13322
 
 
 
Bhatia, Param 220913