Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: HITTA Weekly League

Event Date: 27 Apr 2024

For player:


Pre League Rating: 1635

Adjusted To: 1690

Post League Rating: 1739

How was this rating calculated?6 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (2073)
4861 2073
 (1690)
275709 1635 4,7,5 0 vs
 (1897)
5583 1897
 (1690)
275709 1635 8,7,7 1 vs
 (1690)
275709 1635
 (2010)
202542 2010 9,9,9 50 vs
 (1825)
275108 1825
 (1690)
275709 1635 8,7,4 3 vs
 (1690)
275709 1635
 (1544)
272563 1544 4,9,6 2 vs
 (1690)
275709 1635
 (1489)
270749 1489 5,9,6 1 vs


Rating Changes for League Event

22 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Lopez Arteaga, Johnnie 4861 2073 2080 7
George, Matthew 5583 1897 1926 29
Wang, Jianxin 202542 2010 1845 -165
Mao, Huijun 1171741 1441 1442 1
Cheng, Jack 270749 1489 1532 43
Wu, Lucas 270832 1268 1271 3
Jung, David 271638 814 831 17
Zhen, Xinyi 272563 1544 1548 4
Li, Daniel 273033 1083 1078 -5
Roberts, William 273260 1504 1378 -126
Lo, Matt 1176029 1149 1151 2
Vanzine, Yuri 275108 1825 1858 33
Do Ngoc, Hao An 275709 1635 1739 104
Xu, Haowei 1177767 1381 1481 100
Jeffries, Titus 1178401 1268 1306 38
Maaz, Muhammad 277515 1444 1369 -75
Parthiban, Srijith 278295 775 767 -8
Zhou, Stephen 279117 802 805 3
Zhou, Jia 279456 701 689 -12
Liu, Mingjie 281902 1276 1379 103
Chen, Yuming 282111 1224 1331 107
Gopalakrishnan, Harsith 282449 1135 1179 44

* - Manually adjusted rating