Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: HITTA Weekly League

Event Date: 10 Feb 2024

For player:


Pre League Rating: 975

Post League Rating: 951

How was this rating calculated?5 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (1001)
273033 1001
 (975)
273089 975 3-1 7 vs
 (978)
1174618 978
 (975)
273089 975 3-0 8 vs
 (975)
273089 975
 (948)
271638 948 3-1 7 vs
 (945)
281902 945
 (975)
273089 975 3-0 10 vs
 (1031)
282449 n/a
 (975)
273089 975 3-1 6 vs


Rating Changes for League Event

41 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Sun, Zhizeng 88210 1811 1829 18
Lopez Arteaga, Johnnie 4861 2089 2104 15
Kumar, Aswin 203011 1889 1874 -15
Ejaz, Salman 213658 1636 1630 -6
Salman, Rayyan 222171 885 877 -8
Goncalves, Jose 229552 1164 1167 3
Mones, Karen 1168551 1084 1331 247
Shanbhag, Anya 1171127 1958 1920 -38
Gu, Qixuan 270630
 
 
 
Cheng, Jack 270749 1479 1477 -2
Zhang, Zhiyong 271228 1801 1805 4
Liu, Amanda 271596 1638 1774 136
Jung, David 271638 948 915 -33
Padmanaban, Gaurkeshav 271890 1325 1287 -38
Delaney, Jensen 1173124 877 987 110
Nambiar, Vedanth 272196 1533 1541 8
Phan, Paul 272465 1238 1266 28
Zhen, Xinyi 272563 1592 1624 32
Chang, Jim 272624 1650 1652 2
Li, Daniel 273033 1001 984 -17
Zhao, Qian 273089 975 951 -24
Zhang, Ziyi 273183 893 893 0
Wooten, Kase 273215 1003 1142 139
Roberts, William 273260 1361 1346 -15
Pragadesh, Peri 1174617 517 617 100
Periyasamy, Pragadesh 1174618 978 987 9
Vanzine, Yuri 275108 1826 1862 36
Do Ngoc, Hao An 275709 1620 1623 3
he, yishun 275736 1667 1677 10
Nambiar, Kanishk 275947 1061 1111 50
BAJPAI, ASHISH 276523 1305 1292 -13
Zhang, Shiyu 1177665 1148 1107 -41
Chan, Cheng-Feng 276719 0 2103 2103
Xu, Haowei 1177767 1208 1197 -11
Ramaprakash, Devadarshan 277148 1901 2074 173
Jeffries, Titus 1178401 1211 1256 45
Maaz, Muhammad 277515 1350 1348 -2
Chen, Chong 278320 1635 1612 -23
Zhang, Allison Yiqiong 279820 1750 1733 -17
Liu, Mingjie 281902 945 981 36
Gopalakrishnan, Harsith 282449 0 1060 1060

* - Manually adjusted rating