Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: HITTA Weekly League

Event Date: 23 Sep 2023

For player:


Pre League Rating: 2075

Post League Rating: 2006

How was this rating calculated?6 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (2087)
262852 2087
 (2075)
272482 2075 3-2 8 vs
 (1984)
64482 1984
 (2075)
272482 2075 3-2 20 vs
 (1982)
270911 1982
 (2075)
272482 2075 3-2 20 vs
 (1955)
1157745 1955
 (2075)
272482 2075 3-2 25 vs
 (2075)
272482 2075
 (1902)
1174465 1902 3-2 2 vs
 (2075)
272482 2075
 (1902)
1178802 1902 3-2 2 vs


Rating Changes for League Event

65 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Medcalf, Randall 64482 1984 2008 24
Tomescu, Nicolae 91778 1448 1769 321
Banks, Jimmy 87987 1806 1832 26
Chung, Chen-hua 87723 881 925 44
Cui, Bo 94605 1521 1488 -33
George, Matthew 5583 1862 1847 -15
Kumar, Aswin 203011 1865 1818 -47
Wilhelm, S.R. 203151 1773 1786 13
Rosin, Christopher 926905 1631 1656 25
Rosin, Olivia 216225 1765 1731 -34
Montilla, Jerome 224105 1728 1752 24
Joseph, Joshua 1157745 1955 1954 -1
Cai, Jayden 262852 2087 2110 23
Mones, Karen 1168551 1036 974 -62
Rosin, Philip 268857 1014 1003 -11
Morales, Lia 1170878 1859 1879 20
Chan, Derek 269971 978 1016 38
Shanbhag, Anya 1171127 1857 1843 -14
Gu, Qixuan 270630 994 1020 26
Huang, Adela 270703 1300 1311 11
Mao, Allen 270746 1772 1753 -19
Cheng, Max 270748 1405 1405 0
Cheng, Jack 270749 1455 1460 5
Wu, Lucas 270832 1184 1193 9
Peng, Lucas 270889 1706 1674 -32
Sui, Thomas 270911 1982 2007 25
Mao, Kevin 271070 1262 1245 -17
Aswin Kumar, Aarudhran 271215 1184 1198 14
Joseph, Isabella 271344 1520 1503 -17
Jiao, Emma 271481 1841 1871 30
Padmanaban, Gaurkeshav 271890 965 967 2
Nambiar, Vedanth 272196 1126 1310 184
BAHRAMI, HAMOON 272482 2075 2006 -69
Zhen, Xinyi 272563 1670 1652 -18
Cui, Amery 272956 1766 1781 15
Hou, Wenwen 1174461 1432 1614 182
Wu, Yuefei 1174465 1902 1909 7
Zhen, Lijia 273785 1016 1017 1
Liu, Norvin 274332 719 671 -48
Vanzine, Yuri 275108 1678 1664 -14
Do, Khanh 275708 1111 1131 20
Do Ngoc, Hao An 275709 1530 1539 9
he, yishun 275736 1469 1482 13
Nambiar, Kanishk 275947 661 754 93
Xu, Haowei 1177767
 
 
 
Guan, Ricky 1177768 1369 1344 -25
Zhang, Tingyu Andy 277025 37 29 -8
Zhao, Allan 277216 138 154 16
Narayana, Pratyay 277265 693 701 8
YU, PRESTON 277358 502 606 104
Maaz, Muhammad 277515 1347 1345 -2
Dai, River 1178802 1902 1893 -9
Xiao, Chris 277816 171 161 -10
Cui, Owen 278321 257 257 0
Guan, Amie 278331 619 592 -27
Lim, Ho 278883 1201 1124 -77
Zhou, Stephen 279117 302 320 18
Zhou, Victor 279118 107 115 8
Santiago, Angel 279125 1636 1617 -19
Dolen, Chase 279245 875 844 -31
Shanbhag, Mira 279696 0 0 0
Zheng, Leo 280000 0 0 0
Zheng, Siyu 280003 73 71 -2
Luo, Aijun 280323 1432 1463 31
Dong, Xiao Jun 280411 0 1846 1846

* - Manually adjusted rating