Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: HITTA Weekly League

Event Date: 2 Sep 2023

For player:


Pre League Rating: 2045

Post League Rating: 2075

How was this rating calculated?6 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (2045)
272482 2045
 (2246)
221417 2246 3-0 40 vs
 (2349)
85030 2156
 (2045)
272482 2045 0 vs
 (2084)
4615 2033
 (2045)
272482 2045 3-2 6 vs
 (2045)
272482 2045
 (2002)
1157745 2002 3-0 6 vs
 (1954)
64482 1954
 (2045)
272482 2045 3-2 20 vs
 (2045)
272482 2045
 (2075)
1175890 n/a 3-2 10 vs


Rating Changes for League Event

65 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Byles, Roberto 4615 2033 2154 121
Medcalf, Randall 64482 1954 1981 27
Wang, Oliver 85030 2156 2279 123
Chung, Chen-hua 87723 901 918 17
Sun, Zhizeng 88210 1864 1857 -7
Kumar, Aswin 203011 1856 1867 11
Rosin, Christopher 926905 1624 1631 7
Guo, Michael 221417 2246 2230 -16
Montilla, Jerome 224105 1795 1737 -58
Ahmed, Imaad 224121 1692 1822 130
Joseph, Joshua 1157745 2002 1973 -29
Wang, Alina 264262 1331 1324 -7
Lee, Brandon 267034 1375 1334 -41
Mones, Karen 1168551 1013 1010 -3
Rosin, Philip 268857 1061 1061 0
Morales, Lia 1170878 1854 1849 -5
Chan, Derek 269971 784 769 -15
Shanbhag, Anya 1171127 1649 1669 20
Huang, Adela 270703 1391 1369 -22
Mao, Huijun 1171741 1381 1375 -6
Mao, Allen 270746 1753 1766 13
Cheng, Max 270748 1488 1453 -35
Cheng, Jack 270749 1319 1457 138
Khieu, Coral 270793 1153 1169 16
Lee, Mason 270890 1034 1007 -27
Sui, Thomas 270911 1925 1951 26
Mao, Kevin 271070 1237 1242 5
Aswin Kumar, Aarudhran 271215 1184 1183 -1
Zhang, Zhiyong 271228 1728 1732 4
Joseph, Isabella 271344 1481 1481 0
Liu, Kevin 271421 1198 1217 19
Jiao, Ethan 271482 1199 1183 -16
Liu, Amanda 271596 1355 1390 35
Padmanaban, Gaurkeshav 271890 813 805 -8
Moore, Mollie 271957 940 963 23
Peng, Cheng 272394 335 352 17
BAHRAMI, HAMOON 272482 2045 2075 30
Zhen, Xinyi 272563 1647 1647 0
Cui, Amery 272956 1822 1796 -26
Nguyen, Viet 273018 1743 1777 34
Wu, Yuefei 1174465 1850 1854 4
Zhen, Lijia 273785 1003 1019 16
Yano, Daniela Hikari 1175890 0 2063 2063
Vanzine, Yuri 275108 1701 1679 -22
Do Ngoc, Hao An 275709 1612 1575 -37
he, yishun 275736 1454 1480 26
Saitwal, Dhruv 275945 1116 1106 -10
Guan, Ricky 1177768 1266 1369 103
Zhang, Tingyu Andy 277025 0 0 0
YU, PRESTON 277358 310 315 5
Jeffries, Titus 1178401 1137 1123 -14
Xiao, Chris 277816 40 163 123
Saitwal, Arnav 278246 208 197 -11
Chen, Chong 278320 1492 1505 13
Cui, Owen 278321 132 149 17
Zhou, Stephen 279117 304 293 -11
Zhou, Victor 279118 120 102 -18
Santiago, Angel 279125 1541 1588 47
Dolen, Chase 279245 919 893 -26
Paez, Santiago 279459 655 678 23
Bruges, Ramiro 279540 1428 1460 32
Shanbhag, Mira 279696 25 6 -19
Son, David 279814 0 1909 1909
Zheng, Leo 280000 30 27 -3
Zheng, Siyu 280003 75 93 18

* - Manually adjusted rating