Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: HITTA Weekly League

Event Date: 25 Feb 2023

For player:


Pre League Rating:

 

Post League Rating:

 5 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (1837)
5583 1837 220830
 
3-1 3 vs
 (1739)
271228 1739 220830
 
3-1 6 vs
 (1698)
272624 1698 220830
 
3-0 8 vs
220830
 
 (1673)
271481 1673 3-1 7 vs
220830
 
 (1557)
270746 1557 3-1 2 vs


Rating Changes for League Event

54 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Martinez, Glenn 15271 1859 1851 -8
Medcalf, Randall 64482 1977 1990 13
Zhang, Bo 84643 1535 1528 -7
Banks, Jimmy 87987 1699 1656 -43
Heidingsfelder, Ross 88544 1594 1627 33
Oak, Aditya 94602 1919 1895 -24
Lopez, Johnnie 4861 2059 2060 1
George, Matthew 5583 1837 1848 11
Kumar, Aswin 203011 1848 1842 -6
Bonaiti, Gabriele 220830
 
 
 
Zhang, Jerry 223480 2044 2032 -12
Montilla, Jerome 224105 1761 1776 15
Stabile, Philip 1132022 1377 1368 -9
Lee, Brandon 267034
 
 
 
Mones, Karen 1168551 1028 1027 -1
Cui, Megan 1170443 1497 1598 101
Geronimo, Alexander 270105 1468 1472 4
Gu, Qixuan 270630 915 958 43
Mao, Allen 270746 1557 1585 28
Cheng, Max 270748 1117 1088 -29
Cheng, Jack 270749 1222 1238 16
Wu, Yue 270831 1383 1403 20
Wu, Lucas 270832 997 984 -13
Peng, Lucas 270889 1373 1358 -15
Lee, Mason 270890 1041 1053 12
Chukwurah, Anthony 271037 1849 1861 12
Mao, Kevin 271070 865 865 0
Zhang, Zhiyong 271228 1739 1717 -22
Wu, Emma 271410 1082 1079 -3
Liu, Kevin 271421 1104 1137 33
Jiao, Emma 271481 1673 1655 -18
Jiao, Ethan 271482 878 892 14
Anderson, Kevin 271580 1961 1980 19
Jung, David 271638 849 835 -14
Moore, Mollie 271957 954 965 11
Moreaux, Louis 272464 1902 1913 11
Zhen, Xinyi 272563 1376 1377 1
Chang, Jim 272624 1698 1707 9
Au, Michael 272846 1210 1187 -23
Miike, Ramu 273131 1925 1898 -27
Hou, Wenwen 1174461 1197 1219 22
P, Pragadesh 1174618 926 909 -17
Zhen, Lijia 273785 761 756 -5
Rizvi, Yousuf 274463 1314 1318 4
Cui, Yunhao 1175782
 
 
 
Kumar, Tilak Sumir 275057 1559 1581 22
Vanzine, Yuri 275108 1449 1463 14
Do Ngoc, Hao An 275709 1404 1380 -24
he, yishun 275736 1628 1590 -38
Saitwal, Kishor 275943 1929 1935 6
Saitwal, Dhruv 275945 520 521 1
Chow, Ethan 275963
 
 
 
Jeffries, Titus 1178401 1019 987 -32
Maaz, Muhammad 277515 0 1094 1094

* - Manually adjusted rating