Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: 888 Winter League

Event Date: 13 Nov 2022

Download League Event Report
For player:


Pre League Rating: 1498

Post League Rating: 1510

Explainer5 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (1620)
215008 1620
 (1498)
63659 1498 3 vs
 (1572)
1169576 1572
 (1498)
63659 1498 5 vs
 (1498)
63659 1498
 (1496)
231635 1496 8 vs
 (1498)
63659 1498
 (1470)
271317 1470 7 vs
 (1498)
63659 1498
 (1431)
270305 1431 5 vs


Rating Changes for League Event

102 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Feng, Jensen 95314 2431 2425 -6
Godhwani, Aditya 82768 2347 2384 37
Khinvasara, Arnav 96746 2284 2283 -1
Li, Handson 95284 2208 2205 -3
Liu, Ethan 91756 2309 2322 13
Marinas, Daniel 55271 1183 1137 -46
Marinas, Michael 38893 998 1096 98
Merkulov, Mikhail 96151 1102 1101 -1
Tang, Chuan 31501 741 712 -29
Wu, Ryan 91757 2280 2282 2
Xie, Victor 93758 2354 2277 -77
Yee, Jordan 80241 2233 2247 14
Yu, Ronald 32315 2021 2032 11
Zhang, Cyndi (xuxin) 96337 1034 995 -39
Lee, Roy 87827
 
 
 
Li, Michael 73467 1925 1932 7
Ma, Yi 84273 2021 2005 -16
Maung, Daniel 63659 1498 1510 12
Ruan, Tom 14167 1969 1969 0
Wong, William 11251 1222 1194 -28
Antony, Jose 194460 1879 1888 9
Vishnoi, Vishal 198991 1822 1809 -13
Kasichainula, Revant 98253 2215 2215 0
Wu, Henry 928279 1876 1882 6
Levin, Michael 214419 1810 1809 -1
Zhu, Minhua 215008 1620 1607 -13
Ma, Tony 215463 2099 2031 -68
Zeev, Oren 216793 829 824 -5
Noorani, Kef 217865 2171 2202 31
Musthafa, Mohammed Yasin 219888 1739 1734 -5
Zutler, Christopher 221912 1029 1007 -22
Zhang, Luwei 221913 1662 1656 -6
Yee, Terry 222120 305 304 -1
Verango, George 223391 373 347 -26
Feng, Dariah 224231 1917 1922 5
Poon, Tim 229730 509 617 108
Balamurugan, Tanish 230805 1966 1999 33
Kanagaraj, Balamurugan 231598 819 829 10
Suryanarayan, Ram 231635 1496 1503 7
Chawla, Nikhil 256412 1905 1897 -8
Kasichainula, Anagha 256682 1653 1782 129
Liu, Justin 1164236 1784 1741 -43
Kuang, Chaopeng 264274 1646 1658 12
Park, Sung 264900 337 366 29
Xiao, Kaylin 265649 556 577 21
Arellano, Rene 1166841
 
 
 
Bala, Tanisha 266075 1211 1373 162
Kiyasu, Jenna 266835 895 891 -4
Woo, Riley 1168383
 
 
 
Khin, Kaung 1168670 745 767 22
Kapoor, Yash 268171 769 800 31
Desai, Tanvi 1169576 1572 1558 -14
Ram, Shanker 268753 805 792 -13
Lacson, Lex 269408 1232 1220 -12
Desai, Aarav 269570 1421 1442 21
Hiremani, Shloak 270305 1431 1412 -19
Zhou, Ella 270725 477 426 -51
Yao, Wesley 1171730 357 364 7
Zhou, Yun 270898 716 594 -122
Ho, Daniel 271042 407 410 3
Yu, Nathan 271260 1450 1467 17
Cao, Wenbin 271268 1780 1779 -1
Shah, Raghav 271275 1158 1199 41
Chen, Lewis 271317 1470 1497 27
Feng, Cody 271319 873 877 4
Guo, Ethan 271320 980 919 -61
Liu, Rui 271323 58 76 18
Zhang, Ziqi Calista 271326 423 467 44
Han, Hanson 271346 1250 1266 16
Amin, Vraj 271425 1003 1047 44
Chen, Jason 271547 1174 1220 46
Wang, Garrett 271645 743 749 6
Talukdar, Jishnu 271975 234 223 -11
Callejas, Daniel John 1173190 493 451 -42
Zhang, Steve 272437 1416 1396 -20
Gautam, Amritshyaam 1173545 326 303 -23
Hu, Kaden 272605 1094 1056 -38
Chen, Wesley 272976 246 269 23
Yang, Max 272978 222 197 -25
Li, Michael 273305 858 955 97
Xiao, Karina 273642 106 120 14
Wang, Collin 273646 615 633 18
Cho, Pyounguk 273651 506 516 10
Ma, Jiangtao 273684 2121 2111 -10
Tang, Renjie 274154 467 472 5
Duan, Yuxin 275000 1030 1045 15
Liebling, Richard 275033 407 441 34
Antony, Ethan 275058 72 84 12
Liebling, Joshua 275098 54 56 2
Liebling, Alexander 275099 58 92 34
Meighen, Charles 275107 510 626 116
Yamazaki, Akiko 275394 16 12 -4
Merchant, Suhail 275467 0 176 176
Merchant, Kabir 275468 0 0 0
Snyder, Rich 275499 164 193 29
Tse, Dexter 275501 162 116 -46
Lee, Quincy 275676 447 655 208
Taneja, Vihaan 275877 209 363 154
Ismakov, Arthur 276093 1370 1318 -52
Wang, Li 276413 582 539 -43
Lee, Joshua 276419 0 25 25
wang, vienna 276440 0 0 0

* - Manually adjusted rating