Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: 888 Fall League

Event Date: 4 Sep 2022

Download League Event Report
For player:


Pre League Rating: 724

Post League Rating: 726

Explainer5 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (769)
89804 769
 (724)
271319 724 6 vs
 (724)
271319 724
 (753)
268171 753 10 vs
 (714)
273168 714
 (724)
271319 724 8 vs
 (724)
271319 724
 (594)
264525 594 3 vs
 (724)
271319 724
 (592)
275466 n/a 3 vs


Rating Changes for League Event

75 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Bai, William 81300 2476 2476 0
Feng, Jensen 95314 2469 2457 -12
Hu, Jonathan 95282 2175 2204 29
Lam, Tiffany 96513 2011 1992 -19
Li, Handson 95284 2186 2204 18
Liu, Ethan 91756 2321 2331 10
Wu, Ryan 91757 2266 2233 -33
Xie, Victor 93758 2325 2300 -25
Zarehbin, Aziz 91906 2363 2339 -24
Zarehbin, Kai 91905 2384 2466 82
Jha, Arun 126317 902 941 39
Li, Michael 73467 1894 2003 109
Ma, Yi 84273 1887 1876 -11
Maung, Daniel 63659 1584 1514 -70
Wang, Jiazhou 92699 1850 1844 -6
Wong, Michael 89804 769 755 -14
Chu, Hao 57447 1348 1337 -11
Vishnoi, Vishal 198991 1739 1776 37
Padamanur, Rignesh 215565 2092 2183 91
Noorani, Kash 216131 2040 2037 -3
Magat, Manuel 216486 680 648 -32
Noorani, Kef 217865 2187 2188 1
Badri, Akshara 219240 1784 1779 -5
Musthafa, Mohammed Yasin 219888 1563 1556 -7
Chen, Sophia 221729 1719 1695 -24
Zhang, Luwei 221913 1752 1754 2
Yee, Terry 222120 301 294 -7
Hwang, Alex 223729 431 441 10
Feng, Dariah 224231 1908 1884 -24
Poon, Tim 229730 552 554 2
Balamurugan, Tanish 230805 1989 2012 23
Liu, Justin 1164236 1890 1875 -15
Kuang, Chaopeng 264274 1561 1568 7
Hu, Karen 264525 594 629 35
Park, Sung 264900 329 332 3
Guan, Vincent 265648 1612 1698 86
Xiao, Kaylin 265649 332 355 23
Kiyasu, Jenna 266835 692 670 -22
Khin, Kaung 1168670 581 602 21
Kapoor, Yash 268171 753 746 -7
Desai, Aarav 269570 1459 1456 -3
Dinesh, Vishruth 269658 1696 1681 -15
Krishnaprasad, Shrirang 269745 1670 1681 11
Sivakumar, Vishal 1171292 2139 2115 -24
Yao, Wesley 1171730 208 210 2
Tiwari, Ira 1171975 0 0 0
Tiwari, Siya 1171976 0 5 5
Zhang, Aiden 271137 1519 1552 33
Oshinsky, Caleb 271244 502 503 1
Shah, Raghav 271275 936 911 -25
Feng, Cody 271319 724 726 2
Shah, Sagar 1172455 460 473 13
Zhang, Steve 272437 1371 1419 48
Gautam, Amritshyaam 1173545 49 143 94
Hu, Xiaoyi 272606 1952 1940 -12
Hu, Jake 272607 809 860 51
Rosenthal, Dan 272845 211 203 -8
Yang, Max 272978 177 138 -39
Lim, Aidan 273168 714 716 2
Xiao, Karina 273642 98 116 18
Wang, Collin 273646 509 590 81
Cho, Pyounguk 273651 482 475 -7
Garg, Tushar 274353 904 886 -18
Kuang, Zhuowei 274930 246 215 -31
Duan, Yuxin 275000 939 870 -69
Zhou, Bryant 275005 52 73 21
Liebling, Richard 275033 346 344 -2
Zhou, Xu 275067 73 45 -28
Liebling, Alexander 275099 46 72 26
Luo, Wenjie 275256 787 890 103
Zhang, Carrick 275291 13 12 -1
Mai, Mason 275354 23 21 -2
Gong, Leiping 275466 0 574 574
Snyder, Rich 275499 0 178 178
Tse, Dexter 275501 0 162 162

* - Manually adjusted rating