Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: ICC - Advanced League

Event Date: 6 Aug 2022

Download League Event Report
For player:


Pre League Rating: 1147

Post League Rating: 1148

Explainer3 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (1147)
270305 1147
 (1068)
1171872 1068 5 vs
 (1147)
270305 1147
 (1109)
1167098 1109 6 vs
 (1124)
264897 1124
 (1147)
270305 1147 10 vs


Rating Changes for League Event

54 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Bajpai, Isha 96508 2023 2065 42
Hsiao, Eric 92639 1350 1360 10
Hutchins-Knowles, Brian 62550 1501 1487 -14
Young, Terry 9784 2086 2049 -37
Yuan, Joe 90498 1340 1286 -54
Luo, Qingzhou 198478 1683 1713 30
Diep, Jayden 97955 2017 2006 -11
Kasichainula, Revant 98253 2213 2210 -3
Lin, Yuan 98220 1774 1781 7
Mai, Phuong 201503 1460 1452 -8
Feng, Da Liang 97956 2090 2088 -2
He, Xianyao 203271 2274 2281 7
Levin, Michael 214419 1825 1794 -31
Lu, Edward 214606 1395 1407 12
Bajpai, Rajneesh 215905 1060 1029 -31
Lai, Michael 216722 1058 1043 -15
Narvekar, Om 217143 1425 1443 18
Lu, Margaret 218597 1527 1519 -8
Zhang, Amy 218649 2019 2019 0
Feng, Jingfan 219191 1737 1778 41
Musthafa, Mohammed Yasin 219888 1526 1523 -3
Fersch, Thomas 219939 2076 2072 -4
Chen, Sophia 221729 1701 1692 -9
Au, Kenny 223163 2036 2033 -3
Sinha, Ritvik 223170 1514 1546 32
Pradhan, Advik 224072 1493 1493 0
Feng, Dariah 224231 1899 1906 7
Kochar, Manant 229837 1136 1243 107
Singla, Aditya 230779 1333 1349 16
Bhat, Anirudh 250080 1264 1259 -5
Kasichainula, Anagha 256682 1787 1773 -14
Liu, Justin 1164236 1748 1767 19
Wu, Andrew 1164939 1482 1475 -7
Zhang, Joe 1165421 1842 1803 -39
Zhang, Ben 1165422 1927 1965 38
Zhang, Ewan 264897 1124 1111 -13
Bala, Tanisha 266075 1003 1039 36
Musthafa, Abdul Syed 1167093 1348 1310 -38
Zhang, Yuanlei 1167098 1109 1119 10
Tan, Caden 1167101 1652 1623 -29
Chen, Conner 1168206 1437 1453 16
Deshmukh, Madhav 1168380 1560 1545 -15
Gong, Danian 268535 1440 1402 -38
Desai, Tanvi 1169576 1473 1517 44
Annamaneni, Chandra Shekhar 1170373 1393 1368 -25
Desai, Aarav 269570 1386 1420 34
Liu, Yanzhe 269585 2619 2619 0
Krishnaprasad, Shrirang 269745 1685 1665 -20
Sivakumar, Vishal 1171292 1980 1962 -18
Hiremani, Shloak 270305 1147 1148 1
Zhang, Laura 1171872 1068 1070 2
Khaikin, Ray 271054 1171 1350 179
Rao, Dattu 1173546 0 1347 1347
Fan, Mingxiang 273227 1036 1046 10

* - Manually adjusted rating