Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: 888 Fall League

Event Date: 10 Jul 2022

Download League Event Report
For player:


Pre League Rating: 92

Post League Rating: 87

Explainer4 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (67)
272978 67
 (92)
271327 92 10 vs
 (92)
271327 92
 (17)
274610 17 5 vs
 (92)
271327 92
 (100)
274933 n/a 8 vs
 (100)
216486 n/a
 (92)
271327 92 8 vs


Rating Changes for League Event

65 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Li, Tom 37938 1484 1457 -27
Marinas, Michael 38893 1240 1236 -4
Merkulov, Mikhail 96151 1166 1130 -36
Yang, Albert 94028 1991 2023 32
Yang, Peter Jie 78089 2106 2106 0
Yu, Ronald 32315 1976 1954 -22
Chen, Wei 78695
 
 
 
Jha, Arun 126317 1055 1053 -2
Ma, Yi 84273 1922 1962 40
Maung, Daniel 63659 1655 1775 120
Wong, Michael 89804 834 804 -30
Kim, Don 14179
 
 
 
Kha, Triet 212847 1629 1849 220
Levin, Michael 214419 1931 1892 -39
Ma, Tony 215463 2093 2077 -16
Gommers, Rajko 215762 2694 2694 0
Magat, Manuel 216486 0 128 128
Zeev, Oren 216793 1145 1058 -87
Shen, Charles 217235 2149 2177 28
Mehtani, Rohit 218584
 
 
 
Musthafa, Mohammed Yasin 219888 1398 1409 11
Lin, Ryan 220032 2223 2213 -10
Gawai, Ravi 221365 1186 1183 -3
Li, Jonathan 221740
 
 
 
Yee, Terry 222120 140 227 87
Kashyap, Stuti 222299 1727 1878 151
Verango, George 223391 603 534 -69
Tokuhiro, Yuki 223795
 
 
 
Poon, Tim 229730 607 607 0
Balamurugan, Tanish 230805 2004 1940 -64
Kanagaraj, Balamurugan 231598 718 795 77
Kasichainula, Anagha 256682 1585 1588 3
Liu, Justin 1164236 1799 1830 31
Kovac, Milan 263652 1439 1437 -2
Kuang, Chaopeng 264274 1571 1546 -25
Zhang, Ben 1165422 1951 1949 -2
Park, Sung 264900 311 304 -7
Nayyar, Mannansh 265097 1018 1122 104
Guan, Vincent 265648 1474 1490 16
Xiao, Kaylin 265649 259 354 95
Woo, Riley 1168383 927 968 41
Khin, Kaung 1168670 484 497 13
Haardt, Gregory 268692 1465 1500 35
Hiremani, Shloak 270305 1075 1126 51
Prasanna, Sanjay 271207 584 609 25
Oshinsky, Caleb 271244 419 456 37
Yu, Nathan 271260 1331 1320 -11
Shah, Raghav 271275 789 774 -15
Li, Alexander 271322 612 596 -16
Zhang, Xiheng Tyrus 271325
 
 
 
Zhang, Ziqi Calista 271326 424 463 39
Zhang, Ziyi Ilenia 271327 92 87 -5
Han, Hanson 271346 803 798 -5
Shah, Sagar 1172455 433 460 27
Zheng, Thomas 271643 283 249 -34
Huang, Jadon 272290
 
 
 
Yang, Max 272978 67 67 0
Ng, Krates 1174565 0 400 400
Xiao, Karina 273642 28 26 -2
Cho, Pyounguk 273651 414 424 10
Garg, Tushar 274353 512 636 124
Xu, Duo 274610 17 36 19
Rosario, Ace 274792 0 853 853
Kuang, Zhuowei 274930 0 416 416
Shetty, Sagar 274933 0 58 58

* - Manually adjusted rating