Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: 888 League

Event Date: 22 May 2022

Download League Event Report
For player:


Pre League Rating: 1114

Post League Rating: 1106

Explainer5 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (1087)
267868 1087
 (1114)
221912 1114 10 vs
 (1114)
221912 1114
 (1084)
272290 1084 7 vs
 (1114)
221912 1114
 (1055)
1167098 1055 6 vs
 (1050)
264273 1050
 (1114)
221912 1114 16 vs
 (1114)
221912 1114
 (1037)
269570 1037 5 vs


Rating Changes for League Event

106 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Cavazos, Anthony 56980 1677 1763 86
Duenas, Austin 88909 1668 1618 -50
Feng, Jensen 95314 2459 2458 -1
Hu, Jonathan 95282 2254 2273 19
Knight, Tyrese 91297 2466 2448 -18
Li, Felix 87979 2051 2059 8
Li, Handson 95284 2250 2225 -25
Liu, Ethan 91756 2320 2308 -12
Mak, Joshua 82025 2240 2251 11
Merkulov, Mikhail 96151 1174 1166 -8
Pinillos Teruya, Midori 95540 1042 968 -74
Sosis, Eliel 94640 2376 2336 -40
Wu, Ryan 91757 2319 2345 26
Xie, Victor 93758 2249 2336 87
Yee, Jordan 80241
 
 
 
Yu, Ronald 32315 1989 2020 31
Zarehbin, Kai 91905 2372 2397 25
Zhang, Henrik 87832
 
 
 
Araki, Suguru 3916 1804 1815 11
Jha, Arun 126317 934 901 -33
Ma, Yi 84273 2028 1985 -43
Maung, Daniel 63659 1641 1626 -15
Maxwell, Ramon 90176 2070 2085 15
Wang, Jiazhou 92699 1879 1772 -107
Wong, Michael 89804 794 797 3
Wu, Jason 194719
 
 
 
Mahajan, Shishir 197089 1700 1735 35
Chan, Natalie 198840 2100 2093 -7
Zhu, Raymond 98266 2227 2191 -36
Riley, Tre 201638 1933 1976 43
Wu, Henry 928279 1907 1913 6
Kha, Triet 212847 1596 1641 45
Khatibi, Alireza 214915 2174 2175 1
William, Genelia 215165 2029 2042 13
Padamanur, Rignesh 215565 2071 2036 -35
Gommers, Rajko 215762 2670 2678 8
Liu, Dong 215830 2130 2148 18
Noorani, Kef 217865 2079 2090 11
Sivakumar, Sai Anish Karthik 219237 2022 1998 -24
Musthafa, Mohammed Yasin 219888 1338 1336 -2
Gawai, Ravi 221365 1204 1194 -10
Zharzhavsky, Ron 221716
 
 
 
Zutler, Christopher 221912 1114 1106 -8
Zhang, Luwei 221913 1757 1859 102
Yee, Terry 222120 153 184 31
Hwang, Alex 223729 429 431 2
Feng, Dariah 224231 1899 1905 6
Poon, Tim 229730 539 565 26
Singla, Aditya 230779 1254 1277 23
Balamurugan, Tanish 230805 1929 1926 -3
Kanagaraj, Balamurugan 231598 667 657 -10
Zou, Arnold 249951
 
 
 
Chawla, Nikhil 256412 1869 1909 40
Cui, Xiaohua 1164234 2457 2472 15
Liu, Justin 1164236 1884 1847 -37
Kovac, Milan 263652 1516 1445 -71
Xu, Quan Wang 264273 1050 1034 -16
Kuang, Chaopeng 264274 1611 1624 13
Zhang, Ben 1165422 1978 1958 -20
Park, Sung 264900 232 256 24
Feng, Xue Ming 265297 1569 1591 22
Guan, Vincent 265648 1470 1473 3
Xiao, Kaylin 265649 207 286 79
Arellano, Rene 1166841 188 190 2
Zhang, Yuanlei 1167098 1055 1067 12
Wang, Alan 1167918 1670 1655 -15
Woo, Riley 1168383 890 895 5
Khin, Kaung 1168670 454 467 13
Shams, Kevin 267868 1087 1106 19
Desai, Tanvi 1169576 1334 1374 40
Black, Glenn 269026 362 276 -86
Neuer, Nicholas 1170147 1401 1431 30
Lacson, Lex 269408 787 781 -6
Desai, Aarav 269570 1037 1061 24
Sivakumar, Vishal 1171292 1910 1898 -12
Zhou, Ella 270725 324 365 41
Yao, Wesley 1171730 132 114 -18
Tiwari, Ira 1171975 0 0 0
Tiwari, Siya 1171976 0 0 0
Abramson, Michael 270997 1314 1245 -69
Yu, Nathan 271260 1309 1332 23
Cao, Wenbin 271268 1835 1828 -7
Shah, Raghav 271275 772 790 18
Guo, Ethan 271320 615 591 -24
Li, Alexander 271322 569 595 26
Zhang, Xiheng Tyrus 271325 217 223 6
Zhang, Ziqi Calista 271326 414 404 -10
Zhang, Ziyi Ilenia 271327 132 98 -34
Han, Hanson 271346 798 776 -22
Wang, Garrett 271645 586 568 -18
Situ, Henry 271674 2178 2159 -19
Huang, Jadon 272290 1084 1053 -31
Jmath, Deepak 272291 699 706 7
Xia, Fanyue 1173512 0 34 34
Renguul, Zoya 272623 55 94 39
Chen, Wesley 272976 271 258 -13
Yang, Max 272978 29 26 -3
Li, Donghong 272987 1169 1210 41
Guo, Yifan 273603 949 974 25
Xiao, Karina 273642 8 30 22
Wang, Collin 273646 91 130 39
Cho, Pyounguk 273651 369 375 6
Gluzov, Denys 274274 0 0 0
Kim, Minwoo 274343 2598 2568 -30
Garg, Tushar 274353 490 513 23
Chhabra, Kabir 274462 936 967 31

* - Manually adjusted rating