Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: 888 League

Event Date: 1 May 2022

Download League Event Report
For player:


Pre League Rating: 1119

Post League Rating: 1103

Explainer5 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (1189)
230779 1189
 (1119)
221912 1119 5 vs
 (1131)
264897 1131
 (1119)
221912 1119 8 vs
 (1119)
221912 1119
 (1091)
267868 1091 7 vs
 (1119)
221912 1119
 (1059)
269570 1059 6 vs
 (1036)
264273 889
 (1119)
221912 1119 16 vs


Rating Changes for League Event

111 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Cavazos, Anthony 56980 1649 1655 6
Duenas, Austin 88909 1682 1687 5
Feng, Jensen 95314 2461 2450 -11
Hu, Jonathan 95282 2078 2086 8
Knight, Tyrese 91297 2496 2497 1
Kumar, Nikhil 84326 2548 2589 41
Liu, Ethan 91756 2297 2320 23
Mak, Joshua 82025 2262 2244 -18
Marinas, Michael 38893 1234 1253 19
Sosis, Eliel 94640 2380 2396 16
Tao, Wenzhang 87343 2671 2664 -7
Wu, Ryan 91757 2316 2314 -2
Xie, Victor 93758 2239 2237 -2
Yee, Jordan 80241
 
 
 
Chen, Jinchang 96180 1893 1883 -10
Chen, Wei 78695 1939 1912 -27
Jha, Arun 126317 936 919 -17
Kang, Paul 127286 1298 1232 -66
Maxwell, Ramon 90176 2066 2069 3
Sharma, Arun 89832 1743 1746 3
Wang, Jiazhou 92699 1835 1879 44
Wong, Michael 89804 829 841 12
Wong, William 11251 1260 1281 21
Chu, Hao 57447 1337 1372 35
Wan, James 195549 2167 2136 -31
Chan, Natalie 198840 2065 2095 30
Vishnoi, Vishal 198991 1822 1781 -41
Zhu, Raymond 98266 2295 2266 -29
Riley, Tre 201638 1899 1943 44
Mahendrakar, Ishaan 203084 2262 2260 -2
Wu, Henry 928279 1935 1944 9
Kha, Triet 212847 1650 1597 -53
Levin, Michael 214419 1964 1944 -20
Khatibi, Alireza 214915 2149 2144 -5
Ma, Tony 215463 2080 2060 -20
Wang, Wenyan 216772 1972 1949 -23
Noorani, Kef 217865 2067 2086 19
Sivakumar, Sai Anish Karthik 219237 1985 1998 13
Musthafa, Mohammed Yasin 219888 1345 1354 9
Zharzhavsky, Gary 221715 800 760 -40
Zharzhavsky, Ron 221716
 
 
 
Li, Jonathan 221740 1618 1632 14
Zutler, Christopher 221912 1119 1103 -16
Zhang, Luwei 221913 1727 1714 -13
Yee, Terry 222120 191 153 -38
Tokuhiro, Yuki 223795 1349 1328 -21
Singla, Aditya 230779 1189 1209 20
Balamurugan, Tanish 230805 1851 1854 3
Zou, Arnold 249951
 
 
 
Bhat, Anirudh 250080 1232 1257 25
Cui, Xiaohua 1164234 2422 2443 21
Liu, Justin 1164236 1688 1726 38
Kovac, Milan 263652 1530 1517 -13
Xu, Quan Wang 264273 889 1050 161
Zhang, Joe 1165421 1709 1744 35
Zhang, Ben 1165422 1914 1998 84
Zhang, Ewan 264897 1131 1148 17
Park, Sung 264900 335 288 -47
Guan, Vincent 265648 1382 1534 152
Xiao, Kaylin 265649 238 261 23
Arellano, Rene 1166841 159 176 17
Wang, Alan 1167918 1712 1673 -39
Deshmukh, Madhav 1168380 1432 1408 -24
Woo, Riley 1168383 933 933 0
Khin, Kaung 1168670 243 334 91
Shams, Kevin 267868 1091 1087 -4
Desai, Tanvi 1169576 1307 1314 7
Lacson, Lex 269408 773 764 -9
Desai, Aarav 269570 1059 1028 -31
Krishnaprasad, Shrirang 269745 1498 1526 28
Qian, Cheng 1170761 1298 1307 9
Lipkin, Alex 270087 681 680 -1
Liu, Lichi 270238 750 767 17
Sivakumar, Vishal 1171292 1861 1862 1
Zhou, Ella 270725 249 298 49
Yao, Wesley 1171730 128 118 -10
Tiwari, Ira 1171975 0 0 0
Tiwari, Siya 1171976 0 0 0
Zhang, Aiden 271137 1071 1046 -25
Mujumdar, Dhawal 271206 558 533 -25
Prasanna, Sanjay 271207 680 639 -41
Oshinsky, Caleb 271244 409 417 8
Yu, Nathan 271260 1341 1335 -6
Cao, Wenbin 271268 1803 1777 -26
Shah, Raghav 271275 737 764 27
Feng, Cody 271319 608 634 26
Guo, Ethan 271320 688 658 -30
Li, Alexander 271322 448 483 35
Zhang, Xiheng Tyrus 271325 237 204 -33
Zhang, Ziqi Calista 271326 392 381 -11
Zhang, Ziyi Ilenia 271327 124 141 17
Han, Hanson 271346 781 753 -28
han, hyeryeong 271450 440 456 16
Heyman, Samuel 1172454 0 5 5
Shah, Sagar 1172455 395 408 13
Wang, Garrett 271645 577 601 24
Yang, Kiwi 271690 1933 1893 -40
Jmath, Deepak 272291 660 682 22
Renguul, Zoya 272623 0 42 42
Song, Qingyang 272639 828 828 0
He, Wayland 272847 177 187 10
Chen, Wesley 272976 335 285 -50
Yang, Max 272978 4 25 21
Guo, Yifan 273603 919 949 30
Xiao, Karina 273642 18 0 -18
Galli, Nick 273649 1240 1232 -8
Cho, Pyounguk 273651 421 391 -30
Scholz, Vivien 273757 0 2321 2321
Ranefur, Elias 273759 0 2678 2678
Liu, Yu 274148 0 496 496
Tang, Renjie 274154 0 100 100

* - Manually adjusted rating