Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: ICC - Advanced League

Event Date: 16 Apr 2022

Download League Event Report
For player:


Pre League Rating: 2076

Post League Rating: 2048

Explainer4 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (1999)
97956 1999
 (2076)
30198 2076 16 vs
 (2076)
30198 2076
 (2083)
14179 2083 8 vs
 (2029)
96508 1971
 (2076)
30198 2076 13 vs
 (2091)
215463 2091
 (2076)
30198 2076 7 vs


Rating Changes for League Event

58 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Anand, Gautam 84319 1892 1868 -24
Bajpai, Isha 96508 1971 2058 87
Goodwin, Bella 92549 1722 1727 5
Goodwin, Daniel 40278 1734 1737 3
Goodwin, Kayla 92550 2200 2206 6
Hutchins-Knowles, Brian 62550 1598 1583 -15
Jafarinejad, Seyed 71678 2024 2003 -21
Khinvasara, Arnav 96746 2208 2207 -1
Mangeshkar, Varun 95299 1807 1768 -39
Sheth, Ved 89837 2367 2382 15
Singh, Rishi 96758 1046 1095 49
Sung, Joanna 82231 2271 2256 -15
Sung, Shing-Li 30198 2076 2048 -28
Surmann, Olaf 81607 2206 2228 22
Tung, Faith 88954 2154 2134 -20
Yeung, Man Wai 96338 1906 1865 -41
Pushilal, Kiranjoy 91136 2311 2320 9
Kim, Don 14179 2083 2038 -45
Luo, Qingzhou 198478 1497 1489 -8
Lin, Yuan 98220 1646 1675 29
Pradhan, Sarthak 98257 2043 2066 23
Soni, Purvi 98261 2033 2042 9
Venkatachalam, Nandhakumar 98264 1907 1926 19
Feng, Da Liang 97956 1999 2037 38
Anand, Mridula 203037 1673 1661 -12
He, Xianyao 203271 2245 2237 -8
Iyer, Aditya 928110
 
 
 
Gupta, Muskan 213603 2162 2162 0
Ma, Tony 215463 2091 2097 6
Narvekar, Om 217143 1436 1383 -53
Feng, Kagan 218625 2051 2043 -8
Ghosh, Priyanshu 218722 1018 1283 265
Feng, Jingfan 219191 1716 1698 -18
Sivakumar, Sai Anish Karthik 219237 1973 1969 -4
Badri, Akshara 219240 1706 1704 -2
Shah, Diyan 219347 1855 1848 -7
Fersch, Thomas 219939 2018 2014 -4
Yu, Nolan 220190 1880 1915 35
Gawai, Ravi 221365 1337 1321 -16
Chen, Sophia 221729 1482 1488 6
Pradhan, Advik 224072 1208 1252 44
Feng, Dariah 224231 1788 1811 23
Bhat, Anirudh 250080 1278 1213 -65
Ekdahl, Ryan 1151106 1769 1784 15
Kasichainula, Anagha 256682 1517 1532 15
He, Xianliang 256702 1548 1545 -3
Wu, Andrew 1164939 1529 1508 -21
Zhang, Joe 1165421 1752 1751 -1
Zhang, Yuanlei 1167098 1032 1023 -9
Tan, Caden 1167101 1541 1555 14
Chen, Conner 1168206 1171 1196 25
Deshmukh, Madhav 1168380 1532 1500 -32
Jeon, Ihyun 268649 1610 1624 14
Krishnaprasad, Shrirang 269745 1429 1438 9
Qian, Cheng 1170761 1355 1330 -25
Sivakumar, Vishal 1171292 1866 1846 -20
Xu, Bo 1171729 1376 1375 -1
Weng, JT 271809 1766 1799 33

* - Manually adjusted rating