Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name:

Event Date: 10 Apr 2022

Download League Event Report
For player:


Pre League Rating: 1364

Post League Rating: 1390

Explainer5 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (1497)
1164236 1497
 (1364)
273164 1364 3 vs
 (1364)
273164 1364
 (1417)
1170373 1417 13 vs
 (1364)
273164 1364
 (1324)
265648 1324 6 vs
 (1364)
273164 1364
 (1301)
219888 1301 5 vs
 (1364)
273164 1364
 (1300)
273649 n/a 5 vs


Rating Changes for League Event

93 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Arivazhakan, Mahadevan 97451
 
 
 
Eng, David 73609 0 1514 1514
Feng, Jensen 95314 2479 2484 5
Goodwin, Kayla 92550 2217 2202 -15
Hu, Jonathan 95282 2094 2111 17
Li, Handson 95284 2185 2211 26
Liu, Ethan 91756 2235 2249 14
Mak, Joshua 82025 2235 2233 -2
Merkulov, Mikhail 96151 1266 1192 -74
Schmidt, Avishy 39366 2147 2133 -14
Wu, Ryan 91757 2193 2317 124
Xie, Victor 93758 2180 2266 86
Yu, Ronald 32315 1914 1944 30
Chen, Jinchang 96180
 
 
 
Huang, Nelson 81242 1636 1652 16
Kang, Paul 127286 0 1298 1298
Maung, Daniel 63659 1608 1620 12
Maxwell, Ramon 90176 2063 2040 -23
Tam, Gordon 34965 0 974 974
Wang, Jiazhou 92699 1695 1731 36
Wong, Michael 89804 776 817 41
Zhang, Hongyi 84604 1892 1877 -15
Chu, Hao 57447 671 1300 629
Tong, Calvin 195266 1673 1641 -32
Chan, Natalie 198840 2059 2052 -7
Vishnoi, Vishal 198991 1868 1851 -17
Zhu, Raymond 98266 2130 2155 25
Riley, Tre 201638 0 1886 1886
Wu, Henry 928279 1951 1937 -14
Arcinas, Andrew 212038 1248 1218 -30
Kha, Triet 212847 1591 1615 24
Khatibi, Alireza 214915 2200 2110 -90
Ma, Tony 215463 2091 2093 2
Gommers, Rajko 215762 2683 2684 1
Noorani, Kef 217865 2022 2040 18
Musthafa, Mohammed Yasin 219888 1301 1313 12
Zharzhavsky, Ron 221716
 
 
 
Yee, Terry 222120 237 215 -22
Li(Jim), Jingsheng 222848 1790 1742 -48
Poon, Tim 229730 625 616 -9
Tang, Spencer 229780 566 541 -25
Zou, Arnold 249951
 
 
 
Bhat, Anirudh 250080 1242 1278 36
Chawla, Nikhil 256412 1774 1816 42
Cui, Xiaohua 1164234 2426 2423 -3
Liu, Justin 1164236 1497 1509 12
Kovac, Milan 263652 1426 1531 105
Kuang, Chaopeng 264274 1541 1524 -17
Zhang, Joe 1165421 1754 1754 0
Zhang, Ben 1165422 1847 1877 30
Feng, Xue Ming 265297 1626 1594 -32
Guan, Vincent 265648 1324 1306 -18
Xiao, Kaylin 265649 167 218 51
Arellano, Rene 1166841 155 171 16
Woo, Riley 1168383 1090 984 -106
Desai, Tanvi 1169576 1133 1128 -5
Annamaneni, Chandra Shekhar 1170373 1417 1402 -15
Lacson, Lex 269408 871 825 -46
Desai, Aarav 269570 998 1040 42
Ramachandran, Sahaj 270492 1068 1083 15
Zhou, Ella 270725 247 279 32
Yao, Wesley 1171730 60 82 22
Mujumdar, Dhawal 271206 535 557 22
Prasanna, Sanjay 271207 848 816 -32
Oshinsky, Caleb 271244 292 435 143
Yu, Nathan 271260 1241 1353 112
Cao, Wenbin 271268 1826 1809 -17
Feng, Cody 271319 554 563 9
Lai, Philip 271321 1155 1189 34
Han, Hanson 271346 817 832 15
Leung, Edan 271387 5 0 -5
Chong, Jane 271392 1595 1579 -16
han, hyeryeong 271450 470 440 -30
Heyman, Samuel 1172454 0 0 0
Chen, Jason 271547 885 915 30
Wu, Chengyu 271614 844 845 1
Wang, Garrett 271645 469 485 16
Situ, Henry 271674 2185 2179 -6
Yang, Kiwi 271690 1917 1914 -3
kelley, brendan 272642 279 366 87
He, Wayland 272847 231 177 -54
Runyan, Cassandra 272974 0 9 9
Chen, Wesley 272976 135 155 20
Yang, Max 272978 0 22 22
Li, Donghong 272987 1165 1159 -6
Zhang, Xinlei 273164 1364 1390 26
Jennings, Steinar 273214 0 227 227
Li, Michael 273305 512 448 -64
Guo, Yifan 273603 0 871 871
Xiao, Karina 273642 0 25 25
Wang, Collin 273646 0 41 41
Galli, Nick 273649 0 1283 1283
Cho, Pyounguk 273651 0 425 425

* - Manually adjusted rating