Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: Spttc Saturday Night League

Event Date: 12 Mar 2022

Download League Event Report
For player:


Pre League Rating: 2084

Post League Rating: 2068

Explainer5 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (2426)
81393 2426
 (2084)
77364 2084 3-0 0 vs
 (2170)
55604 2170
 (2084)
77364 2084 3-2 5 vs
 (2157)
1236 2157
 (2084)
77364 2084 3-1 5 vs
 (2105)
224165 2105
 (2084)
77364 2084 3-1 7 vs
 (2084)
77364 2084 269829
 
3-2 1 vs


Rating Changes for League Event

39 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Chan, Ryan 93477 2112 2126 14
Cheng, Davy 79347 2150 2112 -38
Iturriaga, Bernardo 1236 2157 2173 16
Parrish, Jane 75309 868 828 -40
Pouv, Sophal 92359 2068 2062 -6
Roberts, David 55604 2170 2170 0
Timsuwan, Sakda 65198 2221 2243 22
Yang, George 74240 1980 1984 4
Osadare, Olajide 83633
 
 
 
Wang, Alston 77364 2084 2068 -16
Wang, Zexuan 81393 2426 2427 1
Teng, Nadia 215326 1567 1735 168
Yu, Frank 218363 1608 1609 1
Zhang, Mingyan 219649 1823 1773 -50
Teng, Brad 220690 1554 1553 -1
Yu, Shuang 220833 2174 2187 13
Agarwal, Aloke 223363 1471 1425 -46
Cai, Qi 223588 1781 1799 18
Wang, Hu 224165 2105 2101 -4
Zheng, Yuetong 230104 1528 1529 1
Sudo, Tobin 1131693
 
 
 
Li, Carol 231055 733 741 8
Jia, Qiuyi 263263 1441 1422 -19
Vellanki, Saicharan 265238 1678 1671 -7
Shakeel, Ridhwaan 266412 1113 1111 -2
Wu, Xudong 1168137 1407 1423 16
Quinnett, Larry 269826 1293 1286 -7
Dholakia, Yash 269829
 
 
 
Shen, Allen 270203 1531 1522 -9
Gao, Zixuan 270207 1039 1375 336
Chen, eric 270532
 
 
 
Chen, Mike 271308 1639 1630 -9
McElroy, Chris 271367 1174 1411 237
Cavale, Ahan 271883 625 715 90
Yang, Xinrui 272898 1662 1709 47
Zhu, Chenyun 273022 1442 1383 -59
tran, se 273090 1451 1456 5
Yu, Bangping 273213 0 1686 1686
Huang, Ying 273219 0 725 725

* - Manually adjusted rating