Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: Spttc Saturday Night League

Event Date: 12 Mar 2022

Download League Event Report
For player:


Pre League Rating: 2112

Post League Rating: 2123

Explainer5 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (2221)
65198 2221
 (2112)
93477 2112 3-2 4 vs
 (2173)
220833 2173
 (2112)
93477 2112 3-1 6 vs
 (2112)
93477 2112
 (2149)
79347 2149 3-1 10 vs
 (2112)
93477 2112
 (2068)
92359 2068 3-0 6 vs
 (2112)
93477 2112
 (2032)
83633 2032 3-0 5 vs


Rating Changes for League Event

39 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Chan, Ryan 93477 2112 2123 11
Cheng, Davy 79347 2149 2114 -35
Iturriaga, Bernardo 1236 2156 2172 16
Parrish, Jane 75309 867 827 -40
Pouv, Sophal 92359 2068 2062 -6
Roberts, David 55604 2169 2169 0
Timsuwan, Sakda 65198 2221 2243 22
Yang, George 74240 1979 1983 4
Osadare, Olajide 83633 2032 2031 -1
Wang, Alston 77364 2084 2068 -16
Wang, Zexuan 81393 2426 2427 1
Teng, Nadia 215326 1563 1729 166
Yu, Frank 218363 1606 1607 1
Zhang, Mingyan 219649 1820 1775 -45
Teng, Brad 220690 1549 1552 3
Yu, Shuang 220833 2173 2186 13
Agarwal, Aloke 223363 1464 1426 -38
Cai, Qi 223588 1778 1796 18
Wang, Hu 224165 2105 2102 -3
Zheng, Yuetong 230104 1529 1530 1
Sudo, Tobin 1131693
 
 
 
Li, Carol 231055 733 741 8
Jia, Qiuyi 263263 1438 1419 -19
Vellanki, Saicharan 265238 1676 1669 -7
Shakeel, Ridhwaan 266412 1113 1111 -2
Wu, Xudong 1168137 1404 1417 13
Quinnett, Larry 269826 1293 1286 -7
Dholakia, Yash 269829 1868 1866 -2
Shen, Allen 270203 1530 1521 -9
Gao, Zixuan 270207 1039 1363 324
Chen, eric 270532
 
 
 
Chen, Mike 271308 1637 1624 -13
McElroy, Chris 271367 1174 1409 235
Cavale, Ahan 271883 625 715 90
Yang, Xinrui 272898 1658 1705 47
Zhu, Chenyun 273022 1436 1377 -59
tran, se 273090 1447 1452 5
Yu, Bangping 273213 0 1683 1683
Huang, Ying 273219 0 725 725

* - Manually adjusted rating