Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: 888 League

Event Date: 6 Mar 2022

Download League Event Report
For player:


Pre League Rating: 2128

Post League Rating: 2147

Explainer4 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (2128)
95284 2128
 (2275)
203084 2275 30 vs
 (2243)
91756 2243
 (2128)
95284 2128 3 vs
 (2225)
203271 2225
 (2128)
95284 2128 4 vs
 (2219)
89217 2219
 (2128)
95284 2128 4 vs


Rating Changes for League Event

96 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Cavazos, Anthony 56980 1687 1682 -5
Chang, Mitchell 92630 2321 2293 -28
Duenas, Austin 88909 1644 1671 27
Feng, Jensen 95314 2431 2426 -5
Hu, Jonathan 95282 2119 2106 -13
Li, Handson 95284 2128 2147 19
Liu, Ethan 91756 2243 2237 -6
Mak, Joshua 82025 2213 2231 18
Tang, Chuan 31501 980 929 -51
Tao, Wenzhang 87343 2687 2677 -10
Wong, Johnny 17990 1779 1780 1
Wu, Ryan 91757 2178 2178 0
Yang, Peter Jie 78089 2124 2108 -16
Yuen, Alexander 93271
 
 
 
Chan, Ione 25100
 
 
 
Chen, Jinchang 96180
 
 
 
Jha, Arun 126317 958 953 -5
Ke, Tiffany 89217 2219 2260 41
Ma, Yi 84273 1975 2001 26
Maung, Daniel 63659 1665 1615 -50
Wong, Michael 89804 622 565 -57
Mahajan, Shishir 197089 1726 1704 -22
Vishnoi, Vishal 198991 1898 1867 -31
Zhu, Raymond 98266 2138 2132 -6
Bhattacharyya, Debraj 202848 1650 1660 10
Mahendrakar, Ishaan 203084 2275 2213 -62
He, Xianyao 203271 2225 2233 8
Wu, Henry 928279 1958 1925 -33
Levin, Michael 214419 1843 1970 127
Zhu, Minhua 215008 1718 1716 -2
Gommers, Rajko 215762 2672 2682 10
Long, Lawrence 216794 2064 2085 21
Noorani, Kef 217865 1996 2003 7
Musthafa, Mohammed Yasin 219888 1268 1300 32
Roth, Helena 220405 518 505 -13
Zharzhavsky, Ron 221716
 
 
 
Li, Jonathan 221740 1518 1644 126
Zutler, Christopher 221912 1208 1170 -38
Zhang, Luwei 221913 1735 1719 -16
Yee, Terry 222120 245 253 8
Le, Roger 222423 933 937 4
Li(Jim), Jingsheng 222848 1762 1779 17
Tokuhiro, Yuki 223795 1325 1307 -18
Feng, Dariah 224231 1796 1807 11
Singla, Aditya 230779 890 906 16
Balamurugan, Tanish 230805 1835 1867 32
Kanagaraj, Balamurugan 231598 449 490 41
Zou, Arnold 249951
 
 
 
Chawla, Nikhil 256412 1746 1753 7
He, Xianliang 256702 1627 1559 -68
Cui, Xiaohua 1164234 2418 2433 15
Liu, Justin 1164236 1380 1485 105
Kovac, Milan 263652 1391 1381 -10
Marimon, Eriel 1165005 1905 1925 20
Kuang, Chaopeng 264274 1534 1554 20
Zhang, Joe 1165421 1456 1594 138
Zhang, Ben 1165422 1738 1754 16
Feng, Xue Ming 265297 1636 1592 -44
Guan, Vincent 265648 1265 1301 36
Xiao, Kaylin 265649 68 102 34
Arellano, Rene 1166841 206 201 -5
Musthafa, Abdul Syed 1167093 1271 1263 -8
Deshmukh, Madhav 1168380 1638 1635 -3
Woo, Riley 1168383 567 583 16
Floresca, Franklin 268179
 
 
 
Desai, Tanvi 1169576 1067 1086 19
Wang, Xiao 268973 627 658 31
Desai, Aarav 269570 690 984 294
Liu, Lichi 270238 816 790 -26
Leung, Claire 1171346 1256 1213 -43
Ramachandran, Sahaj 270492 940 945 5
Zhou, Ella 270725 251 239 -12
Yao, Wesley 1171730 73 52 -21
Prasanna, Sanjay 271207 640 722 82
Oshinsky, Caleb 271244 350 339 -11
Yu, Nathan 271260 1272 1273 1
Cao, Wenbin 271268 1818 1823 5
Shum, Eddy 271272 299 270 -29
Feng, Cody 271319 562 566 4
Lai, Philip 271321 1084 1175 91
Li, Alexander 271322 383 392 9
Liu, Rui 271323 61 47 -14
Han, Hanson 271346 704 696 -8
Chong, Jane 271392 1507 1502 -5
Situ, Henry 271674 2174 2162 -12
Yang, Kiwi 271690 1832 1813 -19
Talukdar, Jishnu 271975 36 29 -7
Chac, Carmen 272035 1080 1165 85
kelley, brendan 272642 246 278 32
Bhattacharyya, Disha 272737 12 12 0
He, Wayland 272847 188 185 -3
Matsuyama, Kazumi 272853 148 139 -9
Runyan, Cassandra 272974 0 0 0
Chen, Wesley 272976 79 94 15
Li, Donghong 272987 1122 1153 31
Holtzman, Ethan 273166 0 246 246

* - Manually adjusted rating