Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: 888 League

Event Date: 12 Dec 2021

Download League Event Report
For player:


Pre League Rating: 967

Post League Rating: 939

Explainer5 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (967)
266554 967
 (1006)
214782 1006 13 vs
 (982)
271321 982
 (967)
266554 967 7 vs
 (966)
265648 966
 (967)
266554 967 8 vs
 (927)
271547 927
 (967)
266554 967 13 vs
 (924)
221912 924
 (967)
266554 967 13 vs


Rating Changes for League Event

81 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Dai, Zhenyang 97435 2038 2021 -17
Duenas, Austin 88909 1616 1621 5
Jourdan-Ali, Jabari 89648 1670 1693 23
Knight, Tyrese 91297 2370 2362 -8
Li, Felix 87979 2037 2037 0
Marinas, Michael 38893 1312 1337 25
Merkulov, Mikhail 96151 1271 1242 -29
Tang, Chuan 31501 1051 1038 -13
Yuen, Alexander 93271
 
 
 
Chan, Ione 25100
 
 
 
Chen, Jinchang 96180
 
 
 
Jha, Arun 126317 1021 999 -22
Maung, Daniel 63659 1621 1641 20
Maxwell, Ramon 90176 2068 2081 13
Wong, Michael 89804 624 624 0
Huang, Zike 32974 0 1575 1575
Tong, Calvin 195266 1459 1496 37
Yin, Ming 196470 1533 1560 27
Mahajan, Shishir 197089 1768 1747 -21
Wang, James 202409 1209 1237 28
Wu, Henry 928279 1960 1973 13
Zhang, Weizhe 214782 1006 980 -26
Tam, Eric 215221 371 367 -4
Padamanur, Rignesh 215565 2081 2107 26
Gommers, Rajko 215762 2679 2679 0
Zhang, Andy 216349 1820 1811 -9
Zeev, Oren 216793 1019 1145 126
Noorani, Kef 217865 2005 2018 13
Chen, Sophia 221729 1366 1353 -13
Zutler, Christopher 221912 924 912 -12
Yee, Terry 222120 277 293 16
Li(Jim), Jingsheng 222848 1754 1744 -10
Rao, Anjana 223062 0 1828 1828
Chawla, Nikhil 256412 1602 1598 -4
Cui, Xiaohua 1164234 2380 2388 8
Kovac, Milan 263652 1430 1430 0
Bakman, Roman 263706 1078 1108 30
Kuang, Chaopeng 264274 1590 1603 13
Park, Sung 264900 317 334 17
Feng, Xue Ming 265297 1589 1555 -34
Guan, Vincent 265648 966 1009 43
Xiao, Kaylin 265649 129 117 -12
Chawla, Sumit 266554 967 939 -28
Woo, Riley 1168383 698 695 -3
Liu, Yongzan 267403 1345 1293 -52
Wang, Xiao 268973 0 627 627
Neuer, Nicholas 1170147 0 1390 1390
Liu, Lichi 270238 811 792 -19
Ramachandran, Prashanth 270490
 
 
 
Ramachandran, Sahaj 270492 721 753 32
Ip, Simon 1171858
 
 
 
Lin, Keng Yu 271051 145 164 19
Mujumdar, Dhawal 271206 539 539 0
Yu, Xuwei 271246 272 272 0
Fu, Gan 271254 1771 1758 -13
Yu, Nathan 271260 1162 1170 8
Cao, Wenbin 271268 1775 1781 6
Shum, Eddy 271272 315 299 -16
Feng, Cody 271319 571 561 -10
Guo, Ethan 271320 628 643 15
Lai, Philip 271321 982 982 0
Li, Alexander 271322 274 287 13
Liu, Rui 271323 174 169 -5
Zhang, Xiheng Tyrus 271325 231 323 92
Zhang, Ziqi Calista 271326 230 208 -22
Zhang, Ziyi Ilenia 271327 189 212 23
Chong, Jane 271392 1621 1608 -13
Chen, Jason 271547 927 950 23
Song, Andrew 271633 184 173 -11
Situ, Henry 271674 2126 2104 -22
Yang, Kiwi 271690 1897 1871 -26
Burle, Sai Kiran 271728 217 215 -2
Hsieh, Hank 271989 383 387 4
Hsieh, Jonah 271991 31 27 -4
Hsieh, Keegan 271992 0 0 0
Chac, Carmen 272035 1220 1150 -70
Huang, Jadon 272290 1371 1351 -20
Jmath, Deepak 272291 405 417 12
Zhang, Steve 272437 1228 1353 125
Gudiboina, Satish 272580 0 423 423
Liang, Shengming 272584 0 1751 1751

* - Manually adjusted rating