Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: 888 League

Event Date: 12 Dec 2021

Download League Event Report
For player:


Pre League Rating: 1006

Post League Rating: 980

Explainer5 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (982)
271321 982
 (1006)
214782 1006 10 vs
 (967)
266554 967
 (1006)
214782 1006 13 vs
 (966)
265648 966
 (1006)
214782 1006 13 vs
 (1006)
214782 1006
 (927)
271547 927 5 vs
 (1006)
214782 1006
 (924)
221912 924 5 vs


Rating Changes for League Event

81 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Dai, Zhenyang 97435 2038 2021 -17
Duenas, Austin 88909 1616 1621 5
Jourdan-Ali, Jabari 89648 1670 1693 23
Knight, Tyrese 91297 2370 2362 -8
Li, Felix 87979 2037 2037 0
Marinas, Michael 38893 1312 1337 25
Merkulov, Mikhail 96151 1271 1242 -29
Tang, Chuan 31501 1051 1038 -13
Yuen, Alexander 93271
 
 
 
Chan, Ione 25100
 
 
 
Chen, Jinchang 96180
 
 
 
Jha, Arun 126317 1021 999 -22
Maung, Daniel 63659 1621 1641 20
Maxwell, Ramon 90176 2068 2081 13
Wong, Michael 89804 624 624 0
Huang, Zike 32974 0 1575 1575
Tong, Calvin 195266 1459 1496 37
Yin, Ming 196470 1533 1560 27
Mahajan, Shishir 197089 1768 1747 -21
Wang, James 202409 1209 1237 28
Wu, Henry 928279 1960 1973 13
Zhang, Weizhe 214782 1006 980 -26
Tam, Eric 215221 371 367 -4
Padamanur, Rignesh 215565 2081 2107 26
Gommers, Rajko 215762 2679 2679 0
Zhang, Andy 216349 1820 1811 -9
Zeev, Oren 216793 1019 1145 126
Noorani, Kef 217865 2005 2018 13
Chen, Sophia 221729 1366 1353 -13
Zutler, Christopher 221912 924 912 -12
Yee, Terry 222120 277 293 16
Li(Jim), Jingsheng 222848 1754 1744 -10
Rao, Anjana 223062 0 1828 1828
Chawla, Nikhil 256412 1602 1598 -4
Cui, Xiaohua 1164234 2380 2388 8
Kovac, Milan 263652 1430 1430 0
Bakman, Roman 263706 1078 1108 30
Kuang, Chaopeng 264274 1590 1603 13
Park, Sung 264900 317 334 17
Feng, Xue Ming 265297 1589 1555 -34
Guan, Vincent 265648 966 1009 43
Xiao, Kaylin 265649 129 117 -12
Chawla, Sumit 266554 967 939 -28
Woo, Riley 1168383 698 695 -3
Liu, Yongzan 267403 1345 1293 -52
Wang, Xiao 268973 0 627 627
Neuer, Nicholas 1170147 0 1390 1390
Liu, Lichi 270238 811 792 -19
Ramachandran, Prashanth 270490
 
 
 
Ramachandran, Sahaj 270492 721 753 32
Ip, Simon 1171858
 
 
 
Lin, Keng Yu 271051 145 164 19
Mujumdar, Dhawal 271206 539 539 0
Yu, Xuwei 271246 272 272 0
Fu, Gan 271254 1771 1758 -13
Yu, Nathan 271260 1162 1170 8
Cao, Wenbin 271268 1775 1781 6
Shum, Eddy 271272 315 299 -16
Feng, Cody 271319 571 561 -10
Guo, Ethan 271320 628 643 15
Lai, Philip 271321 982 982 0
Li, Alexander 271322 274 287 13
Liu, Rui 271323 174 169 -5
Zhang, Xiheng Tyrus 271325 231 323 92
Zhang, Ziqi Calista 271326 230 208 -22
Zhang, Ziyi Ilenia 271327 189 212 23
Chong, Jane 271392 1621 1608 -13
Chen, Jason 271547 927 950 23
Song, Andrew 271633 184 173 -11
Situ, Henry 271674 2126 2104 -22
Yang, Kiwi 271690 1897 1871 -26
Burle, Sai Kiran 271728 217 215 -2
Hsieh, Hank 271989 383 387 4
Hsieh, Jonah 271991 31 27 -4
Hsieh, Keegan 271992 0 0 0
Chac, Carmen 272035 1220 1150 -70
Huang, Jadon 272290 1371 1351 -20
Jmath, Deepak 272291 405 417 12
Zhang, Steve 272437 1228 1353 125
Gudiboina, Satish 272580 0 423 423
Liang, Shengming 272584 0 1751 1751

* - Manually adjusted rating