Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: 888 League

Event Date: 14 Nov 2021

Download League Event Report
For player:


Pre League Rating: 1034

Post League Rating: 1033

Explainer5 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (1022)
126317 1022
 (1034)
214782 1034 8 vs
 (1034)
214782 1034
 (1014)
272069 1014 7 vs
 (982)
272035 982
 (1034)
214782 1034 13 vs
 (1034)
214782 1034 222118
 
6 vs
 (1034)
214782 1034 87984
 
7 vs


Rating Changes for League Event

84 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Arivazhakan, Mahadevan 97451 1719 1687 -32
Benedicto, Voltaire 47919 2097 2087 -10
Cavazos, Anthony 56980 1747 1713 -34
Duenas, Austin 88909 1608 1616 8
Kwong, Henry 47929 2045 2043 -2
Lee, David 80416 2107 2092 -15
Li, Felix 87979 2052 2053 1
Merkulov, Mikhail 96151 1317 1271 -46
Nathanson, Amber 80240 0 329 329
Wong, Johnny 17990 1778 1779 1
Wong, Wai 45824 1959 1964 5
Yuen, Alexander 93271
 
 
 
Florante, Jude 87035 1824 1824 0
Flores, Dave 70923 1503 1464 -39
Ille, Rex 97695 518 488 -30
Jha, Arun 126317 1022 1021 -1
Lan, Janice 26376 2018 1987 -31
Ma, Kenneth 87984
 
 
 
Maung, Daniel 63659 1690 1639 -51
Nathanson, Adam 77275 1726 1713 -13
Wong, William 11251 1319 1337 18
Regentin, Trilbus 195788 269 235 -34
Yin, Ming 196470 1433 1462 29
Arcinas, Andrew 212038 1245 1248 3
Kha, Triet 212847 1554 1601 47
Zhang, Weizhe 214782 1034 1033 -1
Tam, Eric 215221 363 358 -5
Gommers, Rajko 215762 2679 2679 0
Zhang, Andy 216349 1770 1787 17
Cash, Dayman 216467 1248 1338 90
Xiao, Sam 217430 1256 1258 2
Ge, Brandon 217848
 
 
 
Noorani, Kef 217865 1971 2012 41
Li, Jonathan 221740 1423 1397 -26
Zutler, Christopher 221912 900 904 4
Zhang, Luwei 221913 1630 1671 41
Blanton, Ryan 222118
 
 
 
Yee, Terry 222120 269 289 20
Li(Jim), Jingsheng 222848 1810 1797 -13
Tokuhiro, Yuki 223795 1432 1384 -48
McLaughlin, Nathan 231041 291 299 8
Cui, Xiaohua 1164234 2384 2384 0
Li, Brian 263285 381 369 -12
Mao, Jackson 263472
 
 
 
Kovac, Milan 263652 1407 1404 -3
Kuang, Chaopeng 264274 1434 1538 104
Feng, Xue Ming 265297 1534 1544 10
Xiao, Kaylin 265649 110 117 7
Liu, Yongzan 267403 1254 1345 91
Lin, ZiQi 268150 907 891 -16
Floresca, Franklin 268179
 
 
 
Liu, Lichi 270238 833 845 12
Ip, Simon 1171858 933 907 -26
Ryan, Timothy 270998 319 316 -3
Lin, Keng Yu 271051 127 162 35
Mujumdar, Dhawal 271206 582 580 -2
Oshinsky, Caleb 271244 141 150 9
Cao, Wenbin 271268 1743 1752 9
Feng, Cody 271319 504 528 24
Lai, Philip 271321 961 967 6
Leung, Edan 271387 11 1 -10
Chong, Jane 271392 1614 1631 17
Liu, Ying 271419 1538 1499 -39
Wu, Chengyu 271614 704 854 150
Wang, Shih-Chieh 271644 1315 1290 -25
Wang, Garrett 271645 482 561 79
Situ, Henry 271674 2090 2114 24
Burle, Sai Kiran 271728 227 247 20
Naguib, Antonious 271744 230 216 -14
Wu, Yiqi 271745 151 124 -27
Hanna, David 271861 197 226 29
Sabol, Jason 271965 167 114 -53
Sabol, Kevin 271966 70 36 -34
Talukdar, Jishnu 271975 39 68 29
Hsieh, Hank 271989 303 388 85
Hsieh, Jonah 271991 0 5 5
Hsieh, Keegan 271992 0 10 10
Chac, Carmen 272035 982 1020 38
Bates, Tony 272044 451 551 100
Liao, Peiyu 272068 365 304 -61
Hou, Alvin 272069 1014 983 -31
Wang, Yen-Shi 272202 652 607 -45
Ge, Liang 272207 291 319 28
Huang, Jadon 272290 0 1371 1371

* - Manually adjusted rating