Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: 888 League

Event Date: 7 Nov 2021

Download League Event Report
For player:


Pre League Rating: 1441

Post League Rating: 14245 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (1441)
196470 1441
 (1460)
221740 1460 10 vs
 (1439)
223795 1439
 (1441)
196470 1441 8 vs
 (1395)
264274 1395
 (1441)
196470 1441 13 vs
 (1393)
271419 1393
 (1441)
196470 1441 13 vs
 (1441)
196470 1441
 (1426)
91894 n/a 7 vs


Rating Changes for League Event

97 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Cavazos, Anthony 56980 1753 1746 -7
Duenas, Austin 88909 1609 1603 -6
Gao, Annie 91894 0 1419 1419
Knight, Tyrese 91297 2400 2355 -45
Li, Felix 87979 2035 2052 17
Li, Tom 37938 1506 1480 -26
Marinas, Daniel 55271 1224 1189 -35
Marinas, Michael 38893 1295 1295 0
Merkulov, Mikhail 96151 1323 1314 -9
Sturtevant, Mike 10052 1587 1552 -35
Tam, Tony 36755 2060 2058 -2
Wong, Johnny 17990 1763 1778 15
Yuen, Alexander 93271 1835 1808 -27
Araki, Suguru 3916 1994 1931 -63
Chen, Jinchang 96180 1917 1952 35
Florante, Jude 87035
 
 
 
Jha, Arun 126317 1021 1015 -6
Maung, Daniel 63659 1662 1689 27
Maxwell, Ramon 90176 1966 2059 93
Rogers, Martin 80095 0 2225 2225
Yin, Ming 196470 1441 1424 -17
King, Kenady 95391 1600 1611 11
Wang, James 202409 1048 1208 160
Kha, Triet 212847 1562 1551 -11
Zhang, Weizhe 214782 1042 1026 -16
Tam, Eric 215221 361 360 -1
Padamanur, Rignesh 215565 2046 2067 21
Gommers, Rajko 215762 2679 2679 0
Zhang, Andy 216349 1776 1770 -6
Zeev, Oren 216793 1033 1002 -31
Xiao, Sam 217430 1284 1253 -31
Ge, Brandon 217848 1361 1391 30
Noorani, Kef 217865 2006 1973 -33
Botha, Bosman 219904 1872 1977 105
Zharzhavsky, Ron 221716 723 708 -15
Li, Jonathan 221740 1460 1419 -41
Blanton, Ryan 222118 1001 967 -34
Yee, Terry 222120 281 268 -13
Li(Jim), Jingsheng 222848 1685 1810 125
Hwang, Alex 223729 229 322 93
Tokuhiro, Yuki 223795 1439 1421 -18
Tang, Spencer 229780 425 444 19
Cui, Xiaohua 1164234 2372 2384 12
Li, Brian 263285 372 372 0
Mao, Jackson 263472 263 241 -22
Chinthammit, Vuthithorn 263569 1674 1660 -14
Kovac, Milan 263652 1354 1371 17
Xu, Quan Wang 264273 877 879 2
Kuang, Chaopeng 264274 1395 1434 39
Feng, Xue Ming 265297 1519 1527 8
Duong, Danh 265630 0 1931 1931
Guan, Vincent 265648 916 959 43
Xiao, Kaylin 265649 85 110 25
Rogers, Max 1167014 0 1698 1698
Woo, Riley 1168383 697 688 -9
Liu, Yongzan 267403 1083 1257 174
Lin, ZiQi 268150 975 900 -75
Floresca, Franklin 268179 1253 1221 -32
Lacson, Lex 269408 745 782 37
Leung, Claire 1171346 1232 1227 -5
Ip, Simon 1171858 920 927 7
Ryan, Timothy 270998 297 316 19
Prasanna, Sanjay 271207 617 599 -18
Oshinsky, Caleb 271244 94 141 47
Botha, Roelof 271257 290 277 -13
Cao, Wenbin 271268 1738 1743 5
Shah, Raghav 271275 380 391 11
Feng, Cody 271319 536 504 -32
Guo, Ethan 271320 551 555 4
Lai, Philip 271321 972 959 -13
Li, Alexander 271322 247 253 6
Liu, Rui 271323 115 164 49
Zhang, Xiheng Tyrus 271325 239 207 -32
Han, Hanson 271346 389 470 81
Leung, Edan 271387 0 11 11
Chong, Jane 271392 1560 1608 48
Liu, Ying 271419 1393 1437 44
Shah, Sagar 1172455 407 389 -18
Chen, Jason 271547 775 962 187
Wu, Chengyu 271614 527 704 177
Wang, Shih-Chieh 271644 1319 1312 -7
Situ, Weihong 271674 2079 2091 12
Burle, Sai Kiran 271728 198 227 29
Wu, Yiqi 271745 208 151 -57
Sabol, Jason 271965 207 166 -41
Sabol, Kevin 271966 97 70 -27
Talukdar, Jishnu 271975 12 39 27
Hsieh, Hank 271989 304 301 -3
Hsieh, Jonah 271991 2 0 -2
Hsieh, Keegan 271992 0 0 0
Chac, Carmen 272035 778 978 200
Bates, Tony 272044 417 447 30
Liao, Peiyu 272068 390 361 -29
Hou, Alvin 272069 999 1006 7
Sherwood, Kai 272078 0 0 0
Wang, Yen-Shi 272202 0 648 648
Ge, Liang 272207 0 271 271

* - Manually adjusted rating