Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: TTA Sunday League

Event Date: 17 Oct 2021

Download League Event Report
For player:


Pre League Rating: 1552

Post League Rating: 15073 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (1625)
89849 1625
 (1552)
222299 1552 5 vs
 (1350)
221549 1300
 (1552)
222299 1552 40 vs
 (1552)
222299 1552
 (469)
271219 469 0 vs


Rating Changes for League Event

35 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Chandrasekar, Arjun 97693 1892 2091 199
Jao, Kyle 81559 2116 2061 -55
Kayes, Imrul 96467 0 1661 1661
Kwong, Henry 47929 1949 1943 -6
Li, Mingbo 89849 1625 1625 0
Mak, Joshua 82025 2099 2125 26
Tang, Alan 81663 2027 1999 -28
Yang, Peter Jie 78089 2130 2108 -22
Zarehbin, Aziz 91906 2371 2354 -17
Zarehbin, Kai 91905 2365 2381 16
Hu, Jie 1949 2015 2002 -13
Lee, Roy 87827 2089 2103 14
Wang, Yixiao 94538 2360 2349 -11
Ling, Sean 199400 1874 1904 30
Zhao, Clara 98265 1019 1019 0
Mahendrakar, Ishaan 203084 2290 2213 -77
Yang, Orlando 926452 1709 1692 -17
Shiledar, Anay 928112 2001 1997 -4
Zhu, Minhua 215008 1854 1852 -2
William, Genelia 215165 1715 1983 268
Liu, Dong 215830 2146 2172 26
Long, Lawrence 216794 2030 2074 44
Yeoh, Irene 219210 1443 1486 43
Jia, Jaden 221549 1300 1390 90
Kashyap, Stuti 222299 1552 1507 -45
Wen, Jian 223165 1609 1631 22
Velayutham, Sivaraam 223759 1459 1463 4
Velayutham, Shriraam 223760 1112 1112 0
Wang, Jihai 1170149 2457 2471 14
Siddaganganna, Girish 270131 413 413 0
Moka, Vishnu 271219 469 469 0
Fu, Gan 271254 1850 1803 -47
Preston, Brett 271503 858 858 0
Wang, Wendy 271872 0 1645 1645
Lu, Zhenting 271929 0 1896 1896

* - Manually adjusted rating