Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: 888 League

Event Date: 17 Oct 2021

Download League Event Report
For player:


Pre League Rating: 1319

Post League Rating: 12955 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (1381)
38893 1381
 (1319)
212038 1319 6 vs
 (1319)
212038 1319
 (1375)
271644 1375 13 vs
 (1302)
271419 1302
 (1319)
212038 1319 10 vs
 (1275)
217848 1275
 (1319)
212038 1319 13 vs
 (1329)
223795 1274
 (1319)
212038 1319 8 vs


Rating Changes for League Event

104 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Apostol, Von Erick 86275 1933 1940 7
Arivazhakan, Mahadevan 97451 1795 1768 -27
Benedicto, Voltaire 47919 2132 2123 -9
Cavazos, Anthony 56980 1779 1758 -21
Chandra, Vinay 34825 2040 2151 111
Duenas, Austin 88909 1647 1653 6
Jafar, Shuja 59942 2173 2154 -19
Lee, David 80416 2130 2110 -20
Li, Felix 87979 2024 2023 -1
Li, Tom 37938 1555 1506 -49
Marinas, Michael 38893 1381 1330 -51
Merkulov, Mikhail 96151 0 1347 1347
Mock, Kenny 71823 1998 1995 -3
Sturtevant, Mike 10052 1599 1587 -12
Wong, Johnny 17990 1786 1778 -8
Yeung, Man Wai 96338 1914 1874 -40
Yu, Betty 85251 1583 1551 -32
Yuen, Alexander 93271 1821 1837 16
Au-yeung, Ken 84909 1758 1772 14
Flores, Dave 70923 1518 1500 -18
Jha, Arun 126317 1026 987 -39
Maung, Daniel 63659 1625 1606 -19
Ruan, Tom 14167 1838 1959 121
Shu, Cindy 144971 741 739 -2
Yin, Ming 196470 1459 1446 -13
Arcinas, Andrew 212038 1319 1295 -24
Tung, Blessing 212694 1477 1491 14
Kha, Triet 212847 1515 1558 43
Zhang, Weizhe 214782 1021 1010 -11
Padamanur, Rignesh 215565 1899 1946 47
Gommers, Rajko 215762 2729 2729 0
Zhang, Andy 216349 1761 1761 0
Zeev, Oren 216793 774 797 23
Ge, Brandon 217848 1275 1327 52
Cavale, Seema 219686 1947 1910 -37
Botha, Bosman 219904 1793 1833 40
Roth, Helena 220405 567 555 -12
Zharzhavsky, Ron 221716 763 754 -9
Chen, Sophia 221729 1055 1084 29
Zutler, Christopher 221912 921 1000 79
Zhang, Luwei 221913 1614 1628 14
Blanton, Ryan 222118 846 887 41
Yee, Terry 222120 226 236 10
Li(Jim), Jingsheng 222848 1472 1487 15
Hwang, Alex 223729 185 229 44
Tokuhiro, Yuki 223795 1274 1357 83
Xu, Chao 223847 1595 1602 7
Tang, Spencer 229780 494 462 -32
Chawla, Nikhil 256412 1459 1479 20
Cui, Xiaohua 1164234 2396 2397 1
Kovac, Milan 263652 1201 1215 14
Bakman, Roman 263706 1063 1050 -13
Feng, Xue Ming 265297 1493 1542 49
Guan, Vincent 265648 857 848 -9
Liu, Yongzan 267403 1151 1143 -8
Floresca, Franklin 268179 1175 1185 10
Desai, Tanvi 1169576 768 770 2
Galvankar, Mohit 1169920 0 1620 1620
Chandra, Vivaan 1170374 0 582 582
Desai, Aarav 269570 534 560 26
Chandra, Varin 1170751 0 451 451
Khuntia, Ananya 269985 0 199 199
Liu, Lichi 270238 879 878 -1
Leung, Claire 1171346 1268 1232 -36
Chan, Changching 1171852 735 702 -33
Ip, Simon 1171858 914 920 6
Koh, Stephen 1171860 874 816 -58
Abramson, Michael 270997 1156 1132 -24
Lin, Keng Yu 271051 74 90 16
Jafar, Sayan 271149 166 169 3
Mujumdar, Dhawal 271206 462 419 -43
Prasanna, Sanjay 271207 567 566 -1
Yu, Xuwei 271246 278 301 23
Botha, Roelof 271257 310 283 -27
Yu, Nathan 271260 841 863 22
Silverman, Daniel 271266 198 170 -28
Chan, Eliana 271316 127 110 -17
Feng, Cody 271319 479 514 35
Guo, Ethan 271320 448 462 14
Lai, Philip 271321 928 972 44
Liu, Rui 271323 126 146 20
Zhang, Xiheng Tyrus 271325 242 244 2
Zhang, Ziqi Calista 271326 171 175 4
Zhang, Ziyi Ilenia 271327 163 200 37
Han, Hanson 271346 336 325 -11
Chan, Richard 271388 144 138 -6
Liu, Ying 271419 1302 1306 4
Ellis, Andrew 1172453 34 45 11
Tian, Tony 1172456 850 875 25
Chen, Jason 271547 737 736 -1
Wu, Chengyu 271614 520 515 -5
Wang, Shih-Chieh 271644 1375 1366 -9
Cai, Shuyu 271646 1390 1377 -13
Situ, Weihong 271674 2031 2040 9
Harold, Michael 271691 198 154 -44
Burle, Sai Kiran 271728 181 193 12
Chung, Jihpeng 271742 423 413 -10
Naguib, Antonious 271744 226 229 3
Hanna, David 271861 0 197 197
Rao, Rhea 271875 0 0 0
Rao, Rishab 271876 0 14 14
Cavale, Ahan Beniwal 271883 0 114 114
Zhao, Yuanshuo 271884 0 515 515
Shamsuddin, Isa 271891 0 0 0

* - Manually adjusted rating